کارزار امضا برای آزادی آیسل توغلوک

کارزار مشترک و گسترده زنان برای جلب توجه به وضعیت آیسل توغلوک تحت عنوان من هم یکی از هزار زن هستیم برای آزادی آیسل توغلوک آغاز شده است.

به منظور آزادی معاون پیشین ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها، آیسل توغلوک از زندان گروه F کاندیرای که روز بروز بر وخامت حال وی افزوده می‌شود، کارزاری آغاز شده است. این کارزار امضا تحت عنوان «۱۰۰۰ زن برای آزادی آیسل توغلوک تلاش می‌کنند» توجه جامعه جهانی و فعالان زنان را به وضعیت ناگوار جمسی توغلوک جلب کند. این کارزار که تا ۱۲ ژانویه ادامه پیدا می‌کند، از سوی ۲ هزار و ۵۴۵ نفر امضا شده است. در چارچوب این کارزار، از آمریکا گرفته تا آلمان، از هلند تا سوئد، زنان به این کمپین می‌پیوندند.

افرادی که خوانان شرکت در این کارزار هستند می‌توانند از طریق [لینک] به کارزار "من هم یکی از هزار زن هستم" بپیوندند. نتایج این کارزار در ۱۴ ژانویه منتشر می‌شود.