کنفدرالیسم زنان کردستان زنان را در ٢٥ نوامبر بە حضور در میادین فراخواند

به دنبال قیام زنان در ایران ‌‌هیچ حکومتی در جهان جرأت دخالت در حق زندگی زنان را نخواهد داشت .

کنفدرالیسم زنان کردستان در آستانەی ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان خواستار حضور در صحنەها با شعار "زن، زندگی، آزادی" شد. ک‌ژ‌ک می‌گوید به دنبال قیام زنان روژهلاتی و ایرانی، نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کجای جهان، هیچ حکومتی جرأت دخالت در حق زندگی زنان را نخواهد داشت.

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان با فراخواندن زنان به حضور در میادین تصریح کرد زنان باید در هر زمان و هر مکان به ضرورت مبارزه آگاه باشند. این بیانیه دو روز مانده به ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شد.

کنفدرالیسم زنان همچنین در مورد ٢٧ نوامبر سالگرد تأسیس حزب کارگران کردستان نوشت پ‌ک‌ک یک حزب زنان است. جنبش تحت رهبری اوجالان با شعار "ژن، ژیان، آزادی" توانست به جنبشی تبدیل شود که برای زنان جذاب باشد و مردمان و ستمدیدگان جهان آنرا امیدی برای خود بدانند.  این بیانیه یادآوری می کند حملات فاشیستی علیە زنان گرچه سرعت یافتند اما شاهد آن هستیم که مقاومت‌های زنان گسترش یافته و تحولات انقلابی ایجاد می‌کند.

شورای هماهنگی کنفدرالیسم زنان کردستان از جمله قیام زنان شرق کردستان و ایران را یک نقطه عطف دانست و افزود از قتل ژینا امینی که نام کردی او را نپذیرفتند و مهسا نامیدند بیش از دو ماه می‌گذرد اما قیام همچنان پابرجاست.

کنفدرالیسم زنان کردستان روحیه این زنان را عظیم توصیف کرد و افزود زنان در سراسر جهان حمایت خود از آرمان عادلانه آنان را نشان می‌دهند. دولت‌ها و رژیم‌های مذهبی و فاشیست آموختند که نمی‌توانند با زنان سطحی برخورد کنند. پس از این قیام‌ها، نه تنها در ایران، بلکه در هیچ کجای جهان، هیچ دولت و نظامی جرأت دخالت در حق زندگی زنان را نخواهد داشت.

این بیانیه قیام زنان روژهلاتی و ایرانی را نمونه تأثیرگذار، بارز و روشن جنگ انقلابی خلق و دفاع مشروع عنوان کرد و گفت این روش برای هر جایی که در آن در مورد زندگی زنان تصمیم گیری می‌شود و زندگی آنها را به خطر می‌انداز صادق است. این الگوی یک جنگ مردمی و یک مبارزه دفاع از خود است. شورای هماهنگی ‌ک‌ژک از عموم زنان خواسته در حال و هوای قیام زنان کورد و ایرانی با شعار "زن، زندگی، آزادی" به استقبال ٢٥ نوامبر بروند.