کنگره ستار لبنان کنفرانس سالانه خود را برگزار کرد

کنگره ستار لبنان کنفرانس سالانه خود را برگزار کرد و دستگیری سیاستمدار کورد، لیلا گوون را محکوم کرد

با مشارکت ده‌ها زن، کنگره ستار لبنان، کنفرانس سالانه خود را در بیروت برگزار کرد. در این نشست اقدامات و فعالیتهای کنگره در سال ۲۰۲۰ ، مورد ارزیابی قرار گرفته  و دستگیری زن مبارز کورد، لیلا گوون محکوم شد.

نتویی غمگین عضو شورای هماهنگی کنگره ستار در این نشست سخنرانی کرده و دستگیری ریاست مشترک کنگره جامعه دمکراتیک، لیلا گوون، حملات ارتش اشغالگر ترک علیه خلق کورد و زنان مبارز را محکوم کرد.

شروین جودی نیز به نمایندگی از شورای حزب اتحاد دمکراتیک اظهار داشت: درشرایط بسیار دشوار، ما با تمام نیروی خود مشغول مبارزه بوده و در تمامی عرصه‌های این مبارزه را ادامه می‌دهیم تا اهداف رفقایمان را در زندانهای فاشیسم ترک به نتیجه برسانیم، در نهایت اشغالگری نخواهد توانست اراده و عشق ما را برای مبارزه از میان بردارد.

در این نشست ریاست انجمن نوروز و فرهنگ اجتماعی لبنان، حنان عثمان نیز سخنرانی کرده و خاطرنشان ساخت که دستگیری لیلا زنان نقض تمامی حقوق بشر و حقوق بین‌الملل محسوب می‌گردد.

لوا بکر نیز به نمایندگی از جنبش جوانان انقلابی لبنان اعلام کرد که جوانان نیز در تمامی میدانهای مبارزه خود را سازماندهی می‌کنند تا تاریخ، زبان و فرهنگ خود را حفظ کنند. سپس مروت حمو از اعضای کنگره ستار سخنرانی کرده و اظهار داشت که ان‌ها امیدوارند در ابتدای سال جدید در کوردستان و سطح جهان عدالت و آزدی زنان تامین گشته و تمامی زنان به حقوق خود دست پیدا کنند.

در بخش دیگری از این کنفرانس، مادر شهید روژیندا سخنرانی کرده و اظهار داشت: ما دستگیری زن سیاستمدار کورد، لیلا گووَن را که نماینده زن آزاد و وفادار به مسئله میهن و سرزمین خود است محکوم می‌کنیم. خواهان آزادی وی بوده و پیمان می‌بندیم تا تحقق آرمان‌های شهدا و دست‌یابی به اهدافشان در این مسیر حرکت کنیم.

زینب محمد دیگر عضو کنگره ستار لبنان نیز در این کنفرانس سخنرانی کرده و در بخشی از سخنان خود اظهار داشت که دولت اشغالگر ترک و تبهکاران وابسته به آن در مناطق اشغال شده علیه زنان خشونت بکار می‌برند، ضمن محکوم کردن این اقدامات، دستگیری زن مبارز و سیاستمدار کورد، لیلا گووَن را نیز محکوم می‌کنیم. لیلا گووَن سیاستمدار برجسته‌ای بوده و خواهان دست‌یابی زنان به آزادی است، دستگیری وی از سوی دولت ترک نیز به معنای نقض تمامی قوانین بین‌المللی و حقوق بشری است.

این کنفرانس با ادای احترام به مقاومت زنان و مبارزات رهبر آپو به پایان رسید.