کنگره‌ی ستار در مقابل خانه‌ی رهبری برای افزایش مبارزات فراخوان داد

کنگره‌ی ستار در مقابل خانه‌ای که عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در آن اقامت داشت، بیانیه‌ای منتشر کرده و بر افزایش و گسترش مبارزات تاکید نمود.

کنگره‌ی زنان ستار در کانتون کوبانی در مقابل خانه‌ی عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در روستای الپلور  "خیمه حفاظت" را بر افراشته و تاکید نمود که مبارزات تا پایان یافتن حصر رهبری ادامه خواهد یافت.

اعلام شد که این تحصن چهار روز ادامه خواهد داشت و اعضای کنگره‌ی ستار به صورت ۲۴ ساعته به تحصن خواهند پرداخت.

این تحصن با قرائت بیانیه‌ای توسط میدیا سلیمان عضو کنگره‌ی ستار آغاز شد.

میدیا سلیمان حمله به خانه‌ای که رهبری پیشتر در آن اقامت داشت را محکوم کرده و گفت؛"با حمله به خانه‌ی رهبری در واقع هدف قرار دادن زنان و دستاوردهای انقلاب روژاوا است".

وی همچنین گفت؛"مبارزات زنان تا پایان دادن به حصر رهبر عبدالله اوجالان ادامه خواهد یافت".

یک هواپیمای بدون‌سرنشین دولت اشغالگر ترکیه خانه‌ای را در روستای الپلور در غرب کوبانی که در سال ۱۹۷۹ مدتی رهبر خلق کورد در آن اقامت داشت، بمباران نمود.