کوما جفاکین کوردستان: آمران و عاملان ترور رفیق شکری قطعا به سزای اعمالشان می‌رسند

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک در رابطه با ترور «شکری سرحد» در مرکز شهر سلیمانیه بیانیه‌ای منتشر کرده و گفت؛"آنهایی که به او حمله کردند، بدون شک مجازات خواهند شد."

ریاست مشترک شورای رهبری کوما جفاکین کوردستان(ک.ج.ک) در بیانیه‌ای اعلام کرد:"یاد رفیقمان شکری سرحد که همه زندگی خود وقف آرمان آزادی نمود و عضو کمیته‌ی خانواده شهدا در باشور کوردستان بود را گرامی می‌داریم و عهد می‌بندیم، عاملان این حمله و آمران آن مجازات خواهند شد."

در این بیانیه آمده است:

"میهن‌دوستی که چند روز پیش در شهر سلیمانیه به دلیل ظلم و ستم فاشیست‌ها در باشور کوردستان به او حمله شد و به سختی مجروح شد، یکی از پیشمرگه‌های قدیمی علیه اشغالگری بود و میت به او حمله کرد. این امر نشان دهنده‌ی آن است که میت در باشور کوردستان خود را سازماندهی کرده و به حملات خود ادامه خواهد داد.

هدف ژنوساید است

این حملات علیه جنبش آزادی و کوردها و علیه میهن‌دوستان کورد نشان‌دهنده آن است که این حملات با هدف قتل‌عام کوردها انجام می‌شوند. ترور رفیق شکری بخشی از این سیاست است، فشار در باکور کوردستان، حملات اشغالگرانه به روژاوا و حملات علیه مخمور و شنگال با همین هدف انجام می‌شوند.

دولت ترکیه مرتکب اعمالی می‌شود که نمونه‌ی آن در هیچ جای جهان وجود ندارد. اینها نشان می‌دهد که آنها موجودیت خود را به قتل‌عام کوردها وابسته کرده‌اند. علت ائتلاف فاشیستی میان آ.ک.پ و م.ه.پ در حکومت نیز فقط از بین بردن جنبش آزادی کوردها و موجودیت کوردها و از بین بردن مبارزات آزادیخواهانه‌ی خلق کورد و قتل‌عام کوردها است.

سیاست ژنوساید را پیش می‌برند

دولت قاتل و اشغالگر خود را فروخته و کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز از سیاست قتل‌عام آنها پشتیبانی می‌کنند. اروپا و آمریکا نیز از نابودی جنبش آزادی کوردها و سیاست قتل‌عام علیه خلق کورد پشتیبانی کرده و از خاورمیانه و به ویژه ترکیه برای منافع خود استفاده می‌کنند. از طرف دیگر کشورهای آمریکایی و اروپایی در هرجایی شریک این جنایت هستند. در برخی مواقع برای آنکه پشتیبانی خود از حملات و سیاست‌های کثیف را پنهان کنند، می‌گویند نباید شهروندان غیر نظامی کشته شوند. با این سخنان هم‌پیمانی و ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ را بیشتر تحریک می‌کنند تا به سیاست ژنوساید کوردها ادامه دهند.

هر کسی این حملات را مشروع بداند شریک جرم هست

ما به وضوح اعلام می‌کنیم، هر حکومت و نیروی سیاسی حملات دولت ترکیه را مشروع ببیند، در قتل‌عام علیه کوردها شریک است. دولت ترکیه با پشتیبانی و کمک آمریکا و اروپا علیه جنبش آزادی و کوردها درصدد امحا و نابودی خلق کورد است. این حملات توسط ستمکارترین و جنایت‌کار‌ترین و ضدانسانی‌ترین حکومت و توسط طرفداران آنها انجام می‌شود. موضع‌گیری علیه این قتل‌عام‌ها، مبارزه علیه آنها و از بین بردن حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ مشروع‌ترین مقاومت است. این مقاومت خلق‌های خاورمیانه در واقع خدمت بزرگی به همه بشریت می‌باشد.

دولت ترکیه در هر جایی که سیاستمداری با فکر آزاد و کورد وجود داشته باشد، به او حمله می‌کند. به انقلابیون و سیاستمدارانی که دارای تفکر آزاد هستند، نیز حمله می‌کنند. سکوت در مقابل این حملات کاری می‌کند که کوردهای آزاد به عنوان مجرم به نظر برسند و کسانی که سیاست قتل‌عام را انجام می‌دهند، حقدار به نظر برسند. باید همه بدانند که جنبش آزادی کوردها مشروع‌ترین مبارزات را انجام می‌دهد. مبارزات علیه قتل‌عام حق کوردهاست. نیروهای اشغالگر نه تنها مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی خلق کورد با پیشاهنگی پ.ک.ک، بلکه در هر جایی خلق کوردها و نیروهای انقلابی دمکراتیک را هدف قرار داده‌اند. این مجرمان، ائتلاف فاشیستی میان آ.ک.پ و م.ه.پ هستند و به قتل‌عام کوردها ادامه می‌دهند و همچنین نیروهای اطلاعاتی و نیروهای شبه‌نظامی و ائتلاف‌هایی که به آنها خدمت می‌کنند، می‌باشند.

در هر جایی کورد وجود داشته باشد، پ.ک.ک نیز وجود دارد

در هر جایی کوردها وجود داشته باشند، پ.ک.ک نیز وجود دارد. هیچ کس نمی‌تواند بگوید، آنهایی که از تفکر رهبری دفاع می‌کنند باید در اینجا باشد و در جای دیگری نباشند. کورد اکنون دارای بزرگترین تفکر سیاسی در تاریخ خود می‌باشد. آنهایی که علیه این هستند، فاشیست می‌باشند. دشمنان تفکر کورد و قاتل هستند. در هر جایی کوردها وجود داشته باشند، تفکر و اندیشه‌ی رهبری نیز وجود دارد. حمله به کسانی که این اندیشه را دارند، به معنی دشمنی با خلق کورد است. حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ به باکور، روژاوا، باشور، شنگال و در هر جایی که کوردها وجود داشته باشد، حتی در اروپا حمله می‌کنند. در اروپا نیز به رفیق ساکینه و رفقا فیدان و لیلا در پاریس حمله کرده و این همه نشان دهنده‌ی هدف آنهاست.

باید دولت ترکیه محاکمه شود

دولت ترکیه هیچ قانون و نورم و معیار بین‌المللی را نمی‌پذیرد. مردم غیرنظامی را می‌کشد و بیمارستان‌ها را بمباران می‌کند و جنگل‌ها را می‌سوزاند. از گازهای سمی و سلاح شیمیایی استفاده می‌کند. اینها همه جنایاتی هستند که باید در دادگاه حقوق بشر محاکمه شوند.

آمریکا نباید به دیکتاتورها و قاتل‌ها مشروعیت ببخشد

زمانی که رئیس جمهوری آمریکا بایدن بر سر کار آمد، گفت، به حقوق بشر و دمکراسی و قانون اهمیت می‌دهد. رئیس‌جمهور یک دولت زمانی که جنایت و حملات رژیم آ.ک.پ و م.ه.پ را نادیده گرفته و بسیار عادی با آنها برخورد می‌کند، یعنی پیش مردم آمریکا و همه‌ی بشریت به دیکتاتورها و قاتلین مشروعیت می‌دهد. اگر از لحاظ دمکراسی و آزادی سخنان آنها حقیقت داشته باشد، نباید اینگونه ارزش‌ها را قربانی منافع خود کنند.

در جهان مدرن سرمایه‌داری که در آن ریاکاری بر هر ارزش و معیاری ارجحیت دارد، باید خلق کورد علیه هرگونه حمله متحد بشوند و با موضع‌گیری میهن‌دوستانه خود علیه آنها بجنگند. به ویژه امروز که مبارزات و موضع گیری در مقابل دولت ترکیه غم آینده‌ی آزاد و دمکراتیک خلق کورد می‌باشد، به همین دلیل باید نیروهای سیاسی در هر چهار بخش کوردستان علیه حملات به انقلابیون و به تفکر و اندیشه رهبر آپو موضع‌گیری مشترک نشان دهند. ناکارآمدی در مقابل حملات دولت ترکیه و سکوت به معنی آن است که دولت ترکیه همه ی کوردها را مانند تبهکار و تروریست می‌بیند. همچنین واضح است که این امر به مسئله‌‌ی شرافت و کرامت برای خلق کورد تبدیل شده است.

باید دشمنان خلق کورد و ائتلاف‌ها از بین برده شوند

باید در ابتدا مردم سلیمانیه و مردم باشور و نیروهای سیاسی مانند یک انقلابی میهن‌دوست کورد، از رفیق شکری صیانت کرده و این هم موضع‌گیری نمونه‌ای باشد. در هر جایی کوردی یا یک کادر پ.ک.ک یا یک میهن‌دوست دارای تفکر و اندیشه رهبر آپو به قتل می‌رسد، باید از وی صیانت شود. این درست‌ترین پاسخ به این قتل‌عام‌هاست. اینچنین می‌توان این حملات را متوقف کرد. خلق کورد باید با روح اتحاد ملی علیه حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ موضع‌گیری کنند تا دستگاه اطلاعاتی فاشیستی و نیروهای شبه‌نظامی آنها در باشور و در هر جای کوردستان باقی نمانند. باید دشمنان خلق کورد و ائتلاف از بین بروند.

خلق کورد و گریلا باج سنگینی می‌دهند و علیه هرگونه حمله می‌جنگند و حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ را بسوی نابودی سوق می‌دهند. همه‌ی کوردها و نیروهای سیاسی در هر چهار بخش کوردستان و در خارج از میهن اگر موضع‌گیری‌ خود را نشان دهند، دیری نخواهد پایید که این حکومت از هم فرو می‌پاشد و باید علیه این حکومت بجنگند. زمانی که حکومت فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ از بین برود، راه برای دمکراتیزه کردن و حل مسئله کورد در ترکیه باز می‌شود که این نیز گامی اساسی برای تضمین دستاوردها و دمکراتیزه نمودن خاورمیانه و کوردها می‌باشد.

بر این اساس از همه‌ی نیروهای سیاسی کورد و نیروهای دمکراتیک درخواست می‌کنیم، علیه حکومت آ.ک.پ و م.ه.پ حملات خود را گسترش دهند، کوردستان را آزاد کرده و ترکیه و خاورمیانه را دمکراتیزه کنند."