کژار کشته شدن چهار زن افغان در افغانستان را به شدت محکوم کرد

شورای هماهنگی کژار طی بیانیه‌ای کشته شدن چهار زن افغان در افغانستان که اخیرا رخ داد را به شدت محکوم کرده و به وضعیت بدتر زنان روژهلات کوردستان و ایران پس از آمدن رئیسی پرداخته است. کژار می‌گوید زنان برای دفاع از خود باید متحد شوند.

شورای هماهنگی جامعه زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) در بیانیه خود به نقش و رسالت زنان در جامعه پرداخته و می‌گوید: زندگی را زنان می‌سازند، اگر به تاریخ نگاه کنیم، نیروهای حاکم همیشه دستاوردهای زنان را برای طولانی‌تر کردن عمرشان مورد حمله قرار داده‌اند.

زنان اما در مقابل نظام مردسالار ایستاده و به هیچ وجه در مقابل آن سر فرود نیاورده‌اند. آنها با اعمال دیدگاه‌های غنی خود به عنوان جایگزینی برای نظام ظالم تلقی می‌شوند، اخلاق اجتماعی به دست زن استوار شده است.

کژار ضمن اشاره به اینکه حمله به زنان با هدف تخریب اخلاقیات جوامع انجام می‌گیرد تأکید دارد که اگر زنان قتل‌عام شوند، جامعه و اجتماعی بودن معنای خود را از دست می‌دهد و انسان به ابزاری برای استفاده نظام‌های حاکم در جهت رسیدگی به امیالشان تبدیل می‌شود.

حاکمیت مردسالار مدام در تلاش است که صدای زنان را در عرصه‌ای مختلف زندگی خاموش کند، اما فکر و فلسفه‌ی رهبر آپو بار دیگر زندگی و هستی زنان را بازآفرید، چون عزم و اراده‌ی زنان برای رسیدن به جامعه‌ای آزاد، نقشی اصلی ایفا می‌کند.

شورای هماهنگی  کژار می‌افزاید: زنان اکنون در اقصی نقاط جهان مورد خشونت و حمله قرار می‌گیرند و با تحقیر، شکنجه و قتل، چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی مواجه‌اند.

اگر به طور خاص به روژهلات کردستان و ایران نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که با روی کار آمدن ابراهیم رییسی، هجمه‌ها علیه زنان بیشتر شده. یک زن از عرصه‌های زندگی محروم می‌شود، به قتل می‌رسد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد و همچنین در جوان‌ترین سن مجبور به ازدواج می‌شود، یا برای سرکوب اراده‌اش به عنوان ابزاری فروخته می‌شود.

کژار یادآور شده است که هر روز شاهد خشونت و نسل کشی زنان در جهان هستیم، با اشاره به وضعیت افغانستان می‌گوید با ظهور طالبان، عرصه‌های زندگی بر زنان محدودتر و حملات و فشارها بر زنان افزایش یافته است. اخیراً چهار زن در افغانستان کشته شدند و همچنین دختری پنج ساله با مردی ۵۵ ساله ازدواج کرده که باید گفت بطور آشکار فروخته شده است.

کژار ضمن محکوم کردن چنین جنایاتی، از همه زنان می‌خواهد که خود را سازماندهی کرده و متحد شوند تا بتوانند در نظام سرمایه‌داری جنسیت زده از خود دفاع کنند.