مرکز روابط خارجه زنان کورد: عراق و پ.د.ک بر ایزدی‌ها فشار وارد می‌کنند

REPAK اعلام کرد:"جامعه ایزدی که از حملات نابودگرانه داعش نجات یافته است اکنون با فشار و ظلم عراق و پ.د.ک روبرو می‌باشد."

مرکز روابط خارجه زنان کورد (REPAK) در خصوص تداوم فشار و زورگویی حکومت عراق و پارت دمکرات کوردستان بر مردم شنگال بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بیانیه آمده است:"حکومت عراق به خواست جمهوری ترکیه و آمریکا موجودیت خلق ایزدی را انکار می‌کند و بدون حضور ایزدی‌ها در ٩ اکتبر ٢٠٢٠ در مورد شنگال با پ.د.ک به توافق رسیده است. هدف اساسی این توافقنامه نابودی سیستم خودمدیریتی ایزدی‌هاست که پس از ٧۴مین فرمان (قتل‌عام) ایجاد شده بود و بازگرداندن آن به وضعیت قبل از ٣ آگوست ٢٠١۴ می‌باشد."

در بیانیه REPAK آمده است:"پ.د.ک و حکومت مرکزی عراق از ایزدی‌ها در مقابل حملات داعش محافظت نکردند، آنان را بدون دفاع گذاشتند و هنوز هم از جامعه ایزدی پوزش نخواسته‌اند. این بار هم با توافق خود درصدد هستند تا این جنایت ضدبشری را نادیده بگیرند، به پنهان‌کاری دست زنند و نقش خود در این قتل‌عام را مخفی نمایند."

REPAK به نقش ترکیه در حملات به شنگال اشاره کرده و می‌افزاید:"ترکیه می‌گوید که حکومت عراق و پ.د.ک خودمدیریتی ایزدی‌ها و خوددفاعی در شنگال را نپذیرند برای آن کافیست تا 'به اقدامات لازم دست زند' و روزانه به شیوه‌ای آشکار دست به حمله می‌زند و تهدید به عملیات نظامی می‌کند. ارتش ترک در سال‌های اخیر بارها شنگال را هدف حملات هوایی قرار داده است، اکنون نیز با پهپادهای جاسوسی درصدد پیداکردن اهداف تازه‌ای برای حمله است. در این زمینه جمهوری ترکیه در تلاش است تا قتل‌عام ناتمام ایزدی‌ها از سوی داعش را تمام کند. این واقعیت باید به روشنی دیده شود."

REPAK حکومت عراق را فرامی‌خواند: "ما از حکومت عراق می‌خواهیم که به آشتی اجتماعی در کشور و زندگی دمکراتیک خدمت کند و توافق ٩ اکتبر را ملغی نماید." در ادامه آمده است:"از آحاد مردم خصوصا سازمان‌ها و نهادهای زنان می‌خواهیم که به شیوه‌ای داوطلبانه به فعالیت‌های آشتی‌خواهانه و دمکراتیک همبستگی با جامعه ایزدی شنگال بپیوندند، تا از این راه پیمان شنگال ابطال شود، از تمامی امکانات و فرصت‌ها برای به رسمیت شناختن خودمدیریتی جامعه شنگال که خود آنرا ایجاد کرده‌اند بهره گیرند."