نیروهای مدافع خلق: یاد و خاطره شهیدان خاکورک را زنده نگاه می‌داریم

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با اعلام اسامی ۵ گریلای شهید سال ٢٠١۶ در عرصه خاکورک با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرده است.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کورد کوردستان (ه.پ.گ) در رابطه با شهادت ۵ گریلا در عرصه خاکورک اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

در اطلاعیه ه.پ.گ آمده است:

"رژیم سفاک ترکیه با حمایت ناتو در سال ٢٠١۶ /١٣٩۵ تمام نیروی خود را برای حمله به گریلاهای آزادیخواه کوردستان بکار بست و سعی در پاکسازی کوردها کرد. گریلاهای کوردستان با اراده آپوئی در برابر هجوم ضد انسانی دشمن جنگیدند و خواب و خیال‌های اشغالگران را برهم زدند. در این مبارزه که لحظه به لحظه آن مملوی از مقاومت بود، رفقایمان روناهی، رزگار، عگید، خیری و مظلوم در تاریخ قهرمانان کوردستان ماندگار شدند. ما با ادای احترام یاد و خاطره این رفقا را زنده نگاه می‌داریم و پیمان می‌بندیم به مسئولیت انقلابی که آنان به ما محول کردند با موفقیت به پیروزی برسانیم.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: جمیل أجَر

   کد سازمانی: روناهی گاپ

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: خدیجه – محمد شریف

  تاریخ و محل شهادت: ۵ مه ٢٠١۶ / خاکورک

   نام و نام خانوادگی: ستار تکچه

   کد سازمانی: رزگار جولمرگ

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: أسمر - ناجی

  تاریخ و محل شهادت: ٨ آوریل ٢٠١۶ / خاکورک

   نام و نام خانوادگی: خلیل رونکن

   کد سازمانی: عگید گلاز

   محل و سال تولد: اورمیه

   نام مادر – نام پدر: سهیلا - اسعد

  تاریخ و محل شهادت: ١٣ آگوست ٢٠١۶ / خاکورک

   نام و نام خانوادگی: خیری گَزر

   کد سازمانی: خیری سرحد

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: انتیکا - جمیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢٨ آگوست ٢٠١۶ / خاکورک

   نام و نام خانوادگی: ودات یلماز

   کد سازمانی: مظلوم ألباک

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: سیزاده - ظلمت

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ سپتامبر ٢٠١۶ / خاکورک

روناهی گاپ

 

رزگار جولمرگ

 

عگید گلاز

نیروهای مدافع خلق به شیوه‌ای مبسوط از هر کدام از گریلاهای شهید تجلیل به عمل آورده و درباره گریلای روژهلاتی خود می‌نویسد: "رفیق عگید متولد شهر اورمیه در شرق کوردستان از همان اوان نوجوانی به سیاست‌های پلید استثمارگران علیه خلقمان پی‌ برد. سیاست انکار و نابودی و همگون‌سازی فرهنگی خلق کورد توسط اشغالگران را نپذیرفت و در اندیشه تقابل با آن بود. رفیق عگید در سنین جوانی با رهبر آپو و پ.ک.ک آشنا شد و به این باور رسید که مبارزه آزادیخواهی ما به پیروزی مردم ما منجر خواهد شد. او با این فکر راه کوه‌های کوهستان را در پیش گرفت و به نیروهای گریلا ملحق شد."

ه.پ.گ در مورد خلیل رونکن می‌افزاید:"شکل رفاقت و زندگی گریلاهای آزادیخواه کوردستان که متأثر از فرهنگ پ.ک.ک بود بر رفیق عگید تأثیر زیادی گذاشت. او نیز به یک مدافع قهرمان مشی سازمان بدل شد. رفیقمان که در خانواده‌ای زحمتکش بزرگ شده بود، شخصیتی زحمتکش داشت و در همه جا فردی پیشرو در زندگی بود. هر مسئولیتی که بر عهده او قرار می‌گرفت را با جدیت و فداکاری به موفقیت می‌رساند. او با عملکرد و مواضعش در میان همرزمانش دارای محبوبیت و احترام بود. او یک گریلای حرفه‌ای بود که خیلی زود با جغرافیایی پیچیدەی خاکورک آشنا شد و توانمندی خود در عرصه نظامی را بارها نشان داد و ضربات سختی به اشغالگران زد. رفیق عگید الگوی یک پیکارگر فدایی بود که نامش همواره در مبارزات ما زنده خواهد ماند."

خیری سرحد

 

مظڵوم ألباک

 

ه.پ.گ در پایان می‌افزاید:"هوالانمان روناهی، رزگار، عگید، خیری و مظلوم راه شهیدان ما را پی گرفتند که برای آزادی خلقشان از هیچگونه فداکاری ترسی به دل راه ندادند، مبارزه نمودند و ارزش‌های والای بزرگی را کسب نمودند. مراتب تسلیت خود را با خانواده‌های گرامی رفقای شهید و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم."