پاژک: رهبر آپو با اراده نستوه و شخصیت والای خود توطئه را نقش بر آب کرد

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان به مناسبت سالگرد توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ بیانیه‌ای منتشر کرد.

شورای اجرایی حزب آزادی زنان کوردستان به مناسبت ٢٢مین سالگرد توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ علیه رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان بیانیه‌ای منتشر کرد. پاژک ضمن ارزیابی توطئه و مقاومت رهبر خلق کورد در برابر توطئه‌گران از آحاد جامعه دعوت به عمل آورده است که برای آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان مبارزات را شعله‌ور کنند.

پاژک نخست به شهیدان مرحله «کسی نمی‌تواند خورشید را از ما بگیرد» ادای احترام کرده و به مقاومت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در زندان‌ امرالی درود و سلام فرستاده است.

در ادامه بیانیه آمده است:"توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه ١٩٩٩ که رهبر آپو را هدف قرار داد بزرگترین توطئه در تاریخ نیروهای توطئه‌گر است که نمونه آن علیه هیچ پیشاهنگ و رهبری انجام نشده است. این توطئه در شخص رهبری ما در واقع علیه زنان جنبش آزادیخواهی، ملت کورد و تمامی بشریت انجام شده است. این توطئه با هدف انتقامگیری از ارزش‌های فرهنگ مادرسالاری در تاریخ بشریت، در تاریخ مبارزه خلق‌ها و ملت‌ها صورت گرفته است. نیروهای هژمون، دولت‌پرست و سرمایه‌دار رژیم کاپیتالیستی، که آـریکا، اسرائیل و ناتو پیشاهنگی انرا بر عهده دارند به این توطئه دست زدند. نیروهای توطئه‌گر با مرور زمان در مقابل ایستار مقاومتگر رهبر آپو شکست خوردند، در خلال ٢٢ سال گذشته باز هم به جنگ، فتنه‌گری و قتل‌عام کوردها دست زدند. رژیم ترک و همکارانش برای جلوگیری از گسترش جنبشمان و مبارزه زنان، رهبر آپو را در حصر شدید و سیستم شکنجه امرالی قرار داده‌اند. این جنگ بزرگ نخست در امرالی و در شخص رهبرمان حمله به تمامی کوردستان، خاورمیانه و بشریت است. در روزهایی که ٢٢مین سالگرد توطئه‌ را سپری می‌کنیم این جنگ با هدف قتل‌عام کوردها ادامه دارد و نقشه‌های تازه‌ای را به مرحله اجرا گذاشته‌اند.

حصر و اشغالگری در چارچوب نوسازی توطئه است

رهبر آپو این جنگ را به عنوان جنگ جهانی سوم نامگذاری کرد. از آن به عنوان جنگ میان مدرنیته دمکراتیک و مدرنیته سرمایه‌داری نام برده است. رژیم اشغالگر، فاشیست و قاتل ترکیه به سمبل بی‌چون و چرای مدرنیته سرمایه‌داری مبدل شده است. رژیم ترک در مرکز این منطقه نقش جاسوسی و مزدوریگری سیستم کاپیتالیستی را بر عهده گرفته است. برای تداوم بحران، تنش، کائوس و جنگ خاورمیانه و تشدید آن هر آنچه از دست این رژیم برآید انجام داده و می‌دهد. تشدید حصر بر رهبر آپو، اشغال عفرین، سری کانی، خاکورک، هفتانین، گاره و .... در چارچوب نوسازی توطئه‌ صورت گرفته‌اند. نقشه قتل‌عام کوردها از سوی رژیم ترک و همدستانش طرح شده و اجرا می‌شود. این نقشه‌ها در راستای نوسازی توطئه از سوی سردسته‌های سیستم مدرنیته کاپیتالیستی همچون ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و ناتو به رژیم ترک واگذار شده و رژیم ترک نیز آنرا به اجرا گذاشته است. در روزهای منتهی به سالگرد توطئه، رژیم اشغالگر ترک با حمله به عرصه گاره پیام اشغالگری در کوردستان و نوسازی توطئه را اعلام کرده است. اما رژیم قاتل و فاشیستی ترک با مقاومت تاریخی نیروهای گریلا روبرو شد. عزم و ایستادگی نیروهای گریلا دال بر مقاومت و اراده کوردستان آزاد است. این اراده تداوم مقاومت تاریخی رهبر آپوست. حمله اشغالگرانه به گاره به معنی اشغال تمامی خاک جنوب کوردستان است. لازم است خلقمان بویژه در باشور و بالاخص زنان به زوایای پشت‌پرده این اشغالگری آگاه باشند و موضعی رادیکال اخذ کنند. مبارزه و مقاومت گریلا توانسته است حقیقت یک خلق را بیافریند. با آفرینش خلق نیز حقیقت زن آزاد در کوردستان، خاورمیانه و جهان امروز به واقعیتی ملموس مبدل گشته است.

آزادی فیزیکی رهبر آپو وظیفه‌ای تاریخیست

رهبر آپو، با مد نظر قرار دادن ویژگی‌های آن مقطع، با تغییر و تحول در پارادایم، با پیشبرد هوشمندی مدرنیته دمکراتیک نقشه توطئه‌گران را خنثی کرد. رهبر آپو، با آفرینش نیروی فکر، با فلسفه نوین زندگی، با اعتماد به پیروزی مبارزه آزادی بشریت، با پایبندی به ارزشهای اجتماعی و با حقیقت بزرگ زن مبارزه را به پیش برد. این حقیقت رهبری و انسان والا، رهبر آپو را هم در زمینه تئوری، فلسفه، علم و تاریخ؛ و هم در زمینه عمل به آن را در زندگی امروزه در تمامی جهان بر عهده گرفت. به همین دلیل مقاومت رهبری، جهانی شده است. مبارزه‌ای که رهبر آپو آنرا به پیش می‌برد، مبارزه انسانیت است. مبارزه رهبر آپو، مبارزه دفاع از ارزش‌های جامعه زن-مادر است. رهبری ما در شرایط طاقت‌فرسا و بسیار سخت زندگی را بسر می‌برد. در مقابل حصر شدید و سیستم شکنجه امرالی، رهبر آپو به نمایندگی از شرف انسانیت، سخت‌ترین شرایط زندگی را برای خود برگزید. رهبر آپو، در مورد سیستم امرالی چنین گفت؛'اینجا چاه مرگ است. مدلی که در اینجا جریان دارد هر روز به معنی اعدام من است.' تداوم حبس رهبر آپو در زندان امرالی به معنی محرومیت زنان آزادیخواه و تمامی بشریت از آزادیست. ما زنان و جوانان کورد باید نبست به اهداف و واقعیت‌های توطئه آگاه باشیم. با توجه به آن مسئولیت تاریخی ما نیز تلاش برای آزادی فیزیکی رهبر آپوست. سپری شدن هر لحظه‌ای از زندگی بدون مبارزه به طول عمر سیستم شکنجه امرالی می‌انجامد. از اینرو در ٢٣مین سال توطئه ارتقای مبارزه قطعا به آزادی فیزیکی رهبر آپو منجر می‌شود."

پاژک سپس از آحاد خلق کورد بویژه زنان و از دوستان کوردها، آزادیخواهان و هواداران دمکراسی راستین خواسته است که مبارزه را شعله‌ورتر از پیش کنند و برای ازادی فیزیکی رهبر آپو تلاش نمایند.

پاژک در خاتمه بیانیه خود ٢٣مین سال مبارزه و مقاومت علیه توطئه بین‌المللی ١۵ فوریه را سال آزادی فیزیکی عبدالله اوجالان اعلام کرده است.