پلیس ترکیه پیکر شهید اردال را ربود

پیکر کانیوار اردال که عملیات فدائیانه علیه وزارت داخلی ترکیه انجام داده بود توسط پلیس ربوده شد.

پلیس ترکیه پیکر کانیوار اردال (حسن اوغوز) را که صبح دیروز در عملیاتی فدائیانه علیه وزارت داخلی ترکیه در آنکارا که توسط تیم وابسته به گردان جاودانگان صورت گرفت به شهادت رسید، ربود.

پليس با خانواده شهيد كانيوار اردال تماس گرفت و از خانواده شهيد نمونه خون برای آزمايش دی‌اِن‌اِی خواست. خانواده از مرسین به آنکارا آمدند و برای آزمایش دی‌اِن‌اِی نمونه خون دادند.

پس از تطبیق دی‌اِن‌اِی، خانواده برای دریافت پیکر فرزندشان مراجعه کردند. اما پلیس پیکر اردال را ربود و به مرسین منتقل کرد.