پنج فرمانده، پنج زن جسور

با نگاهی به صفحات تاریخ خلق کورد می‌توان زنان عصیانگر و مقاومتگری را دید که با پیشاهنگی خویش به سمبل زندگی آزاد مبدل شده‌اند

زنان مقاومتگر همیشه در تاریخ بشریت به الگوی آزادی و مبارزاتی خلق‌های تحت ستم مبدل شده‌اند. زنان مبارز هر لحظه از زندگی خود را برای فدای آزادی، فدای احقاق حقوق زنان و خلق‌ها می‌کنند. با نگاهی به صفحات تاریخ خلق کورد می‌توان زنان عصیانگر و مقاومتگری را دید که با پیشاهنگی خویش به سمبل زندگی آزاد مبدل شده‌اند. وقتی از انقلاب شمال و شرق سوریه سخن به میان می‌آید با نام زنانی روبرو می‌شویم که نام خود را با حروف زرین در صفحات تاریخ نوشته‌اند. با عشق به میهن و اشتیاق آزادی راه مبارزه را پی گرفته‌اند. در مقاومت‌های شرافتمندانه شمال و شرق سوریه زنان قهرمانی همچون زین کوبانی، روناهی گودا، نرگس شویش، زینب آمَد، نوپلدا باگوک و صدها مبارز زن با قهرمانی بی‌سابقه‌ای جنگیدند و حماسه‌های بزرگی را رقم زدند.

زین کوبانی فرمانده یگان‌های مدافع زنان (ی.پ.ژ) روز ١٣ اکتبر ٢٠١٩ در شهر سلوک در جریان حماسه‌ای بزرگ به کاروان شهیدان راه آزادی ملحق شد. زین یکی از بنیان‌گذاران ارتش زنان ی.پ.ژ بود. وی از نخستین روزهای انقلاب روژاوا تا لحظه شهادت در شهر سلوک علیه اشغالگران جنگید و به الگوی فرمانده زن مبارز و مدافع خلق مبدل شد. زین سپر پولادینی بود که از خلق صیانت به عمل آورد. زین کوبانی در مصاحبه‌ای گفته بود:"هدف من از پیوستن به صفوف ی.پ.ژ به پیروزی رساندن انقلابی است که با رنج رهبر آپو سال‌هاست ادامه دارد."

روناهی گودا یکی دیگر از فرمانده‌هان ی.پ.ژ است که روز ١١ اکتبر ٢٠١٩ به شهادت رسید. روناهی هدف خود از آمدن به روژاوای کوردستان را اینچنین بیان کرده بود:"من هم به عنوان یک مبارز راه آزادی می‌خواهم در این مبارزه، در انقلابی که هر روز بزرگتر می‌شود نقش داشته باشم. می‌خواهم پاسخی به رنج رهبری باشم و از دستاوردهای انقلاب دفاع کنم."

زینب آمَد فرمانده دیگر ی.پ.ژ روز ١٧ اکتبر ٢٠١٩ تا آخرین گلوله خود در شهر سریکانی علیه سربازان رژیم اشغالگر ترکیه جنگید و به کاروان شهیدان راه آزادی پیوست. وی در آخرین مصاحبه‌اش می‌گوید:"امروز روز مرگ و زندگیست. ما تا آخرین نفس ایستادگی می‌کنیم و به پیروزی می‌رسیم، اگر نه هیچ راه دیگری نداریم."

نوپلدا باگوک و نرگس شویش هم در همین ماه یعنی اکتبر ٢٠١٩ در بخش تل‌خلف از توابع سریکانی در جریان مقاومتی بی‌مانند در برابر سربازان رژیم اشغالگر ترکیه جنگیدند و به شهادت رسیدند.

امروز هزاران همرزم آنان با روحیه مقاومت زنان عصیانگر، با اراده بزرگی که میراث فرمانده‌های بزرگ ی.پ.ژ همچون زین کوبانی، روناهی گودا، زینب آمَد، نوپلدا باگوک و نرگس‌[ها] است پیکار با اشغالگران، فاشیست‌ها و متجاوزان رژیم ترکیه را ادامه می‌دهند و از شمال و شرق سوریه محافظت می‌کنند.