پروژه زنان گمشد‌ه عفرین

پروژه زنان گمشده عفرین (Missing Afrin Women Project)  برای مستند کردن جنایات دولت ترکیه و تبهکارانش در عفرین کار می‌کند، که از سال ۲۰۱۸ به بعد و پس از اشغال عفرین تاکنون ۲۰۰ زن را ربوده‌اند.

پروژه‌ی رخدادهای مربوط به ربودن زنان در وبسایت  https://missingafrinwomen.org اطلاعاتی در مورد زنان ربوده‌شده در عفرین منتشر می‌کند. در این پروژه اعلام می‌شود که کدام مورد از ربودن زنان توسط کدام گروه از تبهکاران انجام شده است.

پس از گزارش این سازمان اعلام شده است که فقط در ماه نوامبر در عفرین ۱۱ زن ربوده شده‌اند و فقط یکی از زنان آزاد شده‌اند و هنوز از سرنوشت ده زن دیگر هیچ اطلاعی در دست نیست.

یکی از مدیران پروژه با نام میگهان بدیتا به خبرگزاری هاوار اعلام کرد، از ژانویه‌ی ۲۰۱۸ تاکنون دست کم ۲۰۰ زن در عفرین ربوده شده‌اند و تاکنون نیز دو سوم زنان ربوده شده مفقود هستند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها بدست نیامده است.

پروژه‌های رخدادهای مربوط به ربودن زنان در عفرین توسط  دولت ترکیه و تبهکارانش را می‌توانید در این سایت ببینید: