پشتیبانی زنان جوان کورد حلب از قیام زنان روژهلات کوردستان و ایران

اتحادیه زنان جوان در محله عمدتا کوردنشین شیخ‌مقصود حلب در تجمعی از مطالبات زنان روژهلات کوردستان و ایران حمایت کردند.

گروهی از اعضای اتحادیه زنان جوان در محلەی عمدتا کوردنشین شیخ‌مقصود در حلب سوریه در اعتراض به قتل ژینا امنیتی توسط حکومت ایران تجمع کردند.

معترضان در حلب تصاویری از ژینای کوردستانی در دست گرفتند که جانش را از دست داد ولی به نماد فصل جدیدی از دادخواهی زنان در سراسر ایران بدل شد.

هِوا بَکِر، عضو اتحادیه زنان جوان در میان معترضان به نیرو گرفتن زنان از فکر و فلسفه رهبر عبداله اوجالان و نقش‌آفرینی در حوزەهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک اشاره کرد.

او گفت با این حال می‌بینیم که با زنان آزاده جنگیده می‌شود تا آنان را به بردگی درآورند. نماینده اتحادیه زنان جوان، شکنجه و قتل ژینا امینی توسط حکومت ایران را محکوم کرد و از عموم مردم منطقه خواست از زنان ایران و شرق کوردستان پشتیبانی کنند تا جلوی تکرار اینگونه جنایات گرفته شود.

حاضرین در تجمع حلب شعار "زنده باد مقاومت زنان آزاده" سر دادند.