پیام تسلیت جمعیت زنان آزاد روژهلات کوردستان به مناسبت شهادت دایه نیشتمان

کژار با صدور پیامی شهادت دایه نیشتمان را به خانواده، بستگان و خلق میهن‌دوست کوردستان تسلیت گفت و بر تداوم راه شهیدان تأکید کرده است.

متن پیام تسلیت جمعیت زنان آزاد روژهلات کوردستان (کژار) به این شرح است:

"شهدا صاحبان حقیقی این سرزمین‌اند

در وجود رفیق شهیدمان دایه نیشتمان یاد همه‌ی شهدای راه آزادی خلق و میهن را گرامی می‌داریم.

به عنوان جنبش زنان کورد در روژهلات کوردستان کژار به مناسبت شهادت رفیق نیشتمان به خانواده‌ی وی و همه‌ی خلق کورد تسلیت می‌گوییم.

رفیق شهیدمان رفیق نیشتمان در منطقه‌ای متولد شد که به محل مبارزات و مقاومت خلق کورد شناخته می‌شود و بدون شک این ویژگی در وجود مادر انقلابیمان دایه نیشتمان خود را برجسته کرده بود و با همین روحیه بزرگ شد و به مادری نمونه تبدیل شد که فرزندان خود را بر اساس میهن‌دوستی پرورش داد و  برای محقق ساختن حقوق خلق کورد آنها را به جنبش آزادی‌خواهی خلقمان تقدیم نمود. وی حتی با این هم اکتفا نکرد و سپس خود و همسرش تصمیم گرفتند به صفوف گریلا و جنبش آزادی خواهی خلق کورد بپیوندند و حتی برای یک لحظه نیز دست از تلاش و مبارزه نکشید.

نیشتمان ملی بودن را در شخصیت خویش نهادینه کرد و با روحیه و اراده از مرزهای ساختگی که اشغالگران میهن ایجاد کرده بودند، گذشت و در بخش‌های دیگر کوردستان علیه تفکر اشغالگران خاک و میهن به مبارزات خود ادامه داد. وی برای تقویت اراده‌ی زنان همیشه در تلاش و تکاپو بود.

 قطعاً زنان انقلابی مانند دایه نیشتمان به ما روحیه و اراده می‌بخشند و مایه‌ی سربلندی و افتخار برای همه‌ی خلق کورد هستند. در حقیقت دایه نیشتمان مسئولیت اسم خود که "نیشتمان [میهن]" بود را به عهده گرفت و در این راه به مقام بلند شهادت رسید.

بدون شک مسئولیتی که رفیق شهیدمان "شهین جهانی" شناخته شده به دایه نیشتمان به عهده گرفته بود، اکنون به عنوان میراثی برای ما به جا مانده و اکنون باید خلق ما در روژهلات کوردستان، به ویژه زنان با بلند کردن سطح مبارزات خود به میراثدار مبارزات رفیق نیشتمان تبدیل شوند و او را به نمونه‌ای برای خود تبدیل کرده و فرزندان خود را برای رسیدن به اهداف شهدا و جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک پرورش دهند.

یک بار دیگر به عنوان جمعیت زنان آزاد روژهلات کوردستان کژار به خانواده او تسلیت گفته و عهد و پیمان خود را دوباره می‌کنیم و تا محقق ساختن اهداف شهدایمان دست از مبارزات خود بر نخواهیم داشت."