قتل ۲۳ زن در ترکیه طی نخستین ماه ٢٠٢١

به گزارش پلتفرم "ما کشتار زنان را متوقف می‌کنیم" (ک.ج.د.پ KCDP) در نخستین ما ماه ۲۰۲۱ در ترکیه ۲۳ زن کشته و ۱۴ زن دیگر نیز به شیوه‌ی مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.

پلتفرم "ما کشتن زنان را متوقف می‌کنیم" در مورد خشونت مردان علیه زنان در ماه ژانویه ۲۰۲۱ گزارشی منتشر کرد. در این گزارش آمده است، در ماه ژانویه‌ی ۲۰۲۱، حداقل ۲۳ زن کشته و ۱۴ زن نیز به شیوه‌ای مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.

این زنان توسط اقوام و بستگان خود کشته شدند

بر اساس این گزارش از میان این ۲۳ زن، ۷ توسط همسران خود، ۶ زن توسط مردهایی که با آنها به طور مشترک زندگی می‌کردند، ۲ زن توسط مردانی که بیشتر با آنها به طور مشترک زندگی می‌کردند، ۲ زن توسط اقوام خود و یک زن توسط همسر سابق، یک زن توسط پدرش و یک زن نیز توسط پسرش کشته شده است.

 ۵ زن نیز به علت آنکه  قصد جدایی از همسرانشان یا شریک زندگیشان را داشته‌اند و یا قصد ازدواج نداشته و یا پیشنهاد رابطه با مردی را نپذیرفته‌اند، ۲ زن دیگر نیز به بهانه‌های مالی کشته شده اند.

بیشترین تعداد قتل زنان در استانبول رخ داده است

در ماه گذشته بیشترین تعداد قتل زنان در استانبول رخ داده است. فقط در استانبول در این ماه ۷ زن کشته و ۵ نفر دیگر نیز به شیوه‌های مشکوک جان خود را از دست داده‌اند.

آمار قتل زنان در ترکیه طی یک سال گذشته

بر اساس آمار منتشر شده توسط پلتفرم مذکور در سال ۲۰۲۰ در ترکیه ۳۰۰ تن کشته شده و ۱۷۱  زن به شیوه‌ی مشکوک جان خود را از دست دادند.

همزمان بر اساس آمار منتشر شده توسط خبرگزاری ژن نیوز، در سال ۲۰۲۰ در ترکیه ۳۳۲ زن و ۳۳ کودک کشته شدند. ۱۱۰ زن نیز به شیوه‌های مشکوک جان خود را از دست داده و به ۴۹ کودک نیز تجاوز شده است.