قتل حداقل ٢٠ هزار زن در ٢٩ سال گذشته در اقلیم کوردستان

آمارها نشان می‌دهند که پس از قیام خلق کورد در جنوب کوردستان (١٩٩١) سالانه بیش از ۶٩٠ زن به قتل رسیده‌اند یعنی هر ماه ۵٧ زن از سوی مردان کشته شده‌اند.

به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان (٢۵ نوامبر) گروه وجدان در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد، وضعيت زنان در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارد. در قرن ۲۱ زنان هنوز تحت سلطه‌ی تفکر مردسالار سرکوب می‌شوند، پس از قیام در اقلیم کوردستان دست‌کم ۲۰ هزار زن با بهانه‌های گوناگون کشته شده‌اند.

گروه وجدان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه در جریان کنفرانسی مطبوعاتی قرائت شد اعلام کرده بود که در خلال ٢٩ سال حاکمیت احزاب جنوب کورستان ٢٠ هزار زن به قتل رسید‌ه‌اند.

در این بیانیه گروه وجدان از زنان و مردان خواست، بدون هیچ تفاوتی دست در دست یکدیگر گذاشته و برای پایان دادن به خشونت علیه زنان تلاش کنند تا دیگر زنان کشته نشوند، همچنین باید حکومت تحت فشار قرار گیرد تا به خشونت علیه زنان و داخل خانواده‌ها پایان دهد و به آموزشهای مربوط به خانواده اهمیت ویژه داده و آنرا در برنامه‌ی درسی قرار دهد، همچنین مجازات عاملان خشونت‌ها را افزایش داده و فرصت فرار از قانون را از آنها بگیرد و به عنوان ترور به این مسئله نگاه کند.

ژینو رشید عضو سازمات زنان آزاد کوردستان رژاک در این رابطه اظهار کرده است که کار کردن سازمان‌های زنان به طور مشترک سبب می‌شود تا نتایج بهتری حاصل شود تا دیگر علیه زنان خشونت رخ ندهد و این مسئله ریشه‌کن شود.