رمزیه محمد: با از میان برداشتن سیستم ریاست مشترک از دمکراسی چیزی بر جای نمی‌ماند

رمزیه محمد عضو شورای هماهنگی کنگره ستار در شمال-شرق سوریه درخواستهای شورای میهنی کورد در سریه مبنی بر ملغی اعلام نمودن سیستم ریاست مشترک را رد کرده و اظهار داشت که این خواسته سازمان‌های زنان را هدف قرار می‌دهد تا زنان را از عرصه مدیریتی در میهن بدور کند.

بعد از اعلام ابتکار عمل مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریه دمکراتیک در ٢٨ اکتبر ٢٠١٩، احزاب اتحادیه میهنی کوردی احزاب اتحادیه میهنی کورد و شورای میهنی کورد سوریه (انکس) برای ایجاد اتحاد ملی کورد در شمال-شرق سوریه به توافق رسیدند. از آن زمان تا کنون هر دو طرف مجموعه نشست و گفتگوهایی را با حمایت امریکا برگزار کرده‌اند. اما بعد از دیداری که چندی پیش شورای میهنی کورد سوریه از ترکیه بعمل آوردند، دیدگاهها و مطالبات این گروه نیز تغییر کرده است. در رابطه با این موضوع، آلدار خلیل عضو شورای رهبری حزب اتحاد دمکراتیک نیز در برنامه‌ای در تلویزیون روناهی نیز خواسته‌های این گروه را مشخص کرده است. آلدار خلیل در این رابطه اظهار داشته است که شورای میهنی کورد سوریه ENKS درخواست نموده است که سیستم ریاست مشترک ملغی شود، آموزش به زبان کوردی نیز متوقف شده و سیستم آموزشی کنونی، به سیستم آموزشی حکومت دمشق بازگردانده شود.

 در رابطه با این مسئله، رمزیه محمد عضو شورای هماهنگی کنگره ستار در شمال-شرق سوریه در مورد درخواستهای ENKS مبنی بر الغای سیستم ریاست مشترک گفت این خواسته به منظور بازگرداندن ذهنیت رژیم سوریه به این مناطق بوده و خواهان عدم حضور زنان در خودمدیریتی است.

رمزیه محمد حمایت خود را از همپیمانی PYNK و ENKS نشان داده و اعلام نمود که انها به عنوان سازمان گنگره ستار، حمایت خود را برای اتحاد میهنی در روژآوا نشان می‌دهند. وی گفت: همچنین در کنگره اخیر ما که در ٢٠ اکتبر برگزار شده است، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرده و همچنین برای اتحاد میهنی و ایجاد تعادل در میان گروه‌ها و مولفه‌های ساکن در شمال-شرق سوریه، به منظور مشارکت بیشتر در سیستم خودمدیریتی دمکراتیک تلاش‌های وسیعی را شروع کرده‌ایم.

رمزیه محمد در ادامه سخنان خود افزود: در گفتگوهایی که صورت می‌گیرند، برخی از گروها تلاش می‌کنند راه بر دیالوگ گفته شود. در همین راستا است که پیشنهاداتی مبنی بر الغای سیستم ریاست مشترک ارائه شده است. ما نیز می‌خواهیم بدانیم که هدف ENKS از ارائه چنین پیشنهاداتی چیست؟

رمزیه محمود در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که در سیستم فعالیتهای زنان و نهادهای آنان در خود مدیریتی زنجیرهای زنان گشوده شده است. زیرا در مجلس، نهادهای خودمدیریتی، سیستم ریاست مشترک و رهبری مشترک در عمل اجرا می‌شود. رمزیه در بخش دیگری از گفتگوی خود اظهار داشت که سیستم ریاست مشترک مبتنی بر این نکته است که زن و مرد، در تمامی سطوح تصمیم گیری مشارکت داشته باشند. زنان هم اکنون در بالاترین سطوح تصمیم گیری مشارکت دارند. همراه با این موارد، در مباحثاتی که در رابطه با قانون اساسی سوریه آینده در جریان است نیز حضو موثر و فعال دارند تا بتوانند در آینده نیز از تامین حقوق خود اطمینان یابند.

رمزیه محمود در بخش دیگری از سخنان خود تایید نمود که اقدامات و فعالیتهای آنها بر اساس نقش و جایگاه زنان در خودمدیریتی بوده و در این باره افزود: زنان تمامی در تمامی حملاتی صورت گرفته از سوی تبهکاران داعش، گروه‌های وابسته به دولت اشغالگر ترک مانند النصره، احرار الشام و .. مشارکت فعال داشته‌اند. به همین دلیل آنها در مقابل این درخواست ENKS دچار شگفتی شده‌اند. با این وجود اکنون می‌دانیم که علت عدم ایفای نقش زنان در میان ENKS مردسالاری و برتری مردان بر زنان است.

رمزیه محمود در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که زنان از موسسان خودمدیریتی و نهادهای آن مانند مجلس زنان سوریه هستند. غیر از این مورد، زنان در تمامی نهادهای رهبری خودمدیریتی جایگاه ویژه خود را دارند، در سیستم ریاست مشترک نیز جای گرفته‌اند؛ در مجلس سوریه دمکراتیک نیز به عنوان ریاست مشترک حضور دارند.

رمزیه محمد عضو شورای هماهنگی کنگره ستار در شمال-شرق سوریه بحث‌های پیش آمده حول برداشتن سیستم ریاست مشترکی در خودمدیریتی دمکراتیک را رد کرده و اظهار داشت: ما چنین مساله‌ای را قبول نمی‌کنیم. باید احزابی که این مسائل را دامن می‌زنند از این مطالبه دست بردارند. اگر زنان در احزاب سیاسی حضور نداشته باشند، هیچ حزبی نمی تواند به پیروزی و موفقیت دست یابد. رمزیه محمود در بخش  دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سیستم ریاست مشترک موفق ترین مدل پروژه خودمدیریتی در سطح جهان است. به همین دلیل آنها امیدوارند که قدمهای بزرگی را در این راستا بردارند.

وی همچنین تایید نمود که هدف کسانی که تلاش می‌کنند سیستم ریاست مشترک را از میان  بردارند، اینست که خواسته‌های آنان بر اساس ذهنیت حکومت دمشق و ذهنیت دولتهای منطقه‌ای و از جمله دولت ترک است. به همین دلیل این درخواست در راستای منافع این دولتها قرار می‌گیرد، این درخواست تلاش می‌کند سازماندهی‌های زنان و سیستم خودمدیریتی دمکراتیک را از میان بردارد.

رمزیه محمد در پایان سخنان خود اظهار داشت که  هیچ یک از طرف‌ها و گروه‌های ساکن در شمال-شرق سوریه این درخواست‌ها را نپذیرفته و در نهایت زمانیکه سیستم ریاست مشترک از میان برداشته شود، در واقع از دمکراسی چیزی بر جا نمی‌ماند.