شماره ٣۶ مجله زنان شرق منتشر شد + دانلود نشریه

جامعه زنان آزاد شرق کوردستان شماره تازه نشریه خود به نام «زنان شرق» را منتشر کرد.

شماره ٣۶ نشریه زنان شرق منتشر شد. این شماره زنان شرق که نخستین شماره آن در سال ١۴٠٠ شمسی می‌باشد به وضعیت زنان و مبارزات آزادیخواهانه آنان پرداخته است. هیئت تحریریه‌ی زنان شرق در این شماره از نشریه به جنبش زنان در سطح جهان، تاریخچه‌ی بوجود آمدن فمینیسم و وضعیت کنونی آن در ایران، گسترش فمینیزم در جهان و چگونگی به وجود آمدن آنان، وضعیت زنان در اسلام، نقش زنان در جنبش ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در شماره تازه علاوه بر رهنمود رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان با عنوان «فمینیسم؛ قیام کهن‌ترین مستعمره» و رهنمود جامعه زنان آزاد شرق کوردستان، مقاله‌هایی از زینب بایزیدی، آرین مهاباد، کاوندا آرین. فرشته محمدی، نگین شیخ‌الاسلامی، بسی شاماری و زیلان پپوله منتشر شده‌اند.

این شماره در ۶٩ صفحه و در ۵ فروردین سال تازه خورشیدی به زیور طبع آراسته شده است.

برای مطالعه و یا دانلود نشریه زنان شرق [اینجا] کلیک کنید.