سمینار آنلاین تحلیل و بررسی مرزهای جنسیتی و رهایی زن برگزار می‌شود

پلاتفرم دمکراتیک ایران در سلسله سمینارهایی که به صورت آنلاین برگزار می‌کند، به بررسی مسائل متفاوت سیاسی و اجتماعی می‌پردازد. 

این سمینارها، دو هفته یک بار از طریق برنامه زوم برگزار شده و همزمان به صورت زنده از صفحه‌ی فیسبوک و کانال یوتوب پلاتفرم نیز پخش خواهد شد.  

سمینار تحلیل و بررسی مرزهای جنسیتی و رهایی زن روز ١٠ آوریل ٢٠٢١ رأس ساعت ١٨:٠٠ به وقت اروپای مرکزی برگزار خواهد شد.

دومین سمینار با شرکت خانم زمان مسعودی، فعال سیاسی، فعال جنبش بین‌المللی زنان و بنیانگذار انجمن افق زنان در هامبورگ/ آلمان و اجرای خانم فرشته محمدی، عضو شورای هماهنگی پلاتفرم دمکراتیک ایران برگزار خواهد گردید.    

آدرس زووم پلاتفرم  https://us02web.zoom.us/j/84182570698 Meeting ID: 850 3433 2297 

آدرس صفحەی فیسبوکی  پلاتفرم https://www.facebook.com/IrConfederal 

آدرس کانال یوتوب پلاتفرم https://www.youtube.com/channel/UCAhb06CTlacjgg_NQ5V9Wxw 

ایران کنفدرال @Ir_Confederal