وضعیت زنان کولبر؛ سنگینی بار و درآمدی کم

روزانه باید مسیر بسیار خطرناکی را با وجود نیروهای نظامی رژیم و مسیر مین گذاری شده طی کنند.

ساعت ۵ صبح است. خورشید در حال طلوع کردن می‌باشد. زنان کولبر روژهلات کم کم از راه می‌رسند. خستگی از صورت و جسم آنها مشخص است.

تعداد آنها حدود ۲۰ زن است. آنها روزانه ده‌ها کیلومتر راه می‌روند تا ۵۰ هزار تومان معادل سه هزار دینار عراقی به دست آورند.

نمی‌خواهد در مقابل دوربین ظاهر شوند. برای چند ساعتی همراه آنها بودیم و در مورد مشکلات و گرفتاری‌هایشان صحبت کردند. سن آنها اکثرا بالای ۵۰ سال است و وزن کوله های آنها بین ٢٠ تا ٣۰ کیلو است.

روزانه باید مسیر بسیار خطرناکی را با وجود نیروهای نظامی رژیم و مسیر مین گذاری شده طی کنند.

کوله‌های آنها شامل روغن محلی، مرغ و دوغ است و از باشور نیز برنج و برخی ملزومات دیگر را به روژهلات می‌برند.

آنها می‌گویند، در بسیاری مواقع نیروهای نظامی ایران آنها را دستگیر کرده و کالا و اجناس آنها را ضبط کرده و یا می‌سوزانند و حتی آنها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند.

برخی از این زنان چندین سال است به این کار مشغول هستند و وضعیت بد زندگی آنها را ناچار به این کار کرده است.

آنها برخی مواقع به جای فروش کالاها با پول، کالا به کالا می‌کنند.

اینجا منطقه‌ای مابین روژهلات و باشور کوردستان است. ما برای حفظ امنیت این زنان محل آنرا آشکار نمی‌کنیم.

منبع: ROJnews