یگان‌های زنان آزاد (YJA STAR): نوروز امسال به نوروز آزادی تبدیل خواهد شد

یژاستار: نوروز جشن مقاومت، امید و جشن آزادی است. ما با شعار «نوروز ۲۰۲۱ به نوروز آزادی تبدیل خواهد شد» نوروز را تبریک می‌گوییم و از زنان، جوانان و خلقمان می‌خواهیم که آتش نوروز را برافروزند.

فرماندهی قرارگاه مرکزی یژاستار به مناسبت جشن نوروز بیانیه‌ای منتشر کرد.

فرماندهی یگان‌های زنان آزاد (YJA STAR) اعلام کرد، "ما جشن نوروز را که مژده‌ی آمدن بهار و سمبل مبارزات و مقاومت مشترک خلق‌ها است، ابتدا به رهبر آپو، مظلوم دوغان، ذکیه آلکان، رخشان، روناهی، بریوان، سما و همه‌ی شهدای قهرمان و خلقمان تبریک می‌گوییم."

در ادامه‌ی بیانیه آمده است؛ "بر روی این خاک که شاهد پیشرفت بشریت است، کورد، عرب، فارس، ترک، ارمنی و گروه‌های دیگر مبارزات مشترک را انجام داده و هزاران سال قبل رازهای این مقاومت‌های مشترک علیه ستم را یافتند.  همانطوریکه ضحاک برده‌داری، ظلم، ستم و فشار را بر جامعه تحمیل کرده بود و در تفکر و خاطرات مشترک خلقها به نماینده‌ی تاریکی تبدیل شده بود، کاوه‌ها نیز به مقاومت پرداخته و کوهستان را مانند جایگاه مقاومت که در آن جامعه‌ی آزاد را ایجاد می‌کنند، دیده‌اند و قله‌ی کوهستان را به عنوان محل آتش و نوروز برگزیده‌اند. از این دیدگاه نوروز علیه ستم، آغازگر مقاومتی بزرگ است. باید بدانیم اردوغان و رژیم فاشیستش جای ضحاک را گرفته‌اند. ائتلاف فاشیستی آ.ک.پ و م.ه.پ که در هر وجب از کوردستان می‌خواهند کورد‌ها را قتل‌عام نمایند، با عملیات از دریای سفید تا قفقاز نشان داده‌اند که نه تنها دشمن کوردها بلکه دشمن بشریت هستند. همچنین رژیم آ.ک.پ و م.ه.پ امیدوار بودند که در گاره پیروز شوند. می‌خواستند با جنازه‌ی انسان‌ها برای خود کاخ درست کنند. اما توسط فدایی‌های جنبش آزادیخواهی کوردستان این اجازه به آنها داده نشد. ارتش اشغالگر شکست خورد و تهدید علیه آزادی خلق‌ها این بار نیز در گاره از بین رفت. موضع‌گیری فدایی که این بار نیز در وجود رفیق شورش بیتالشباب و رفقایش خود را نشان داد، تفکر جامعه را زنده کرد و نشان داد مانند دیروز، امروز نیز مقاومتگران حرف آخر را می‌زنند. هر مقاومتی فراخوان آزادی است و فدائیان آزادی با مقاومت خود یک بار دیگر به صدای جامعه‌ی آزاد تبدیل شدند. بدون شک امروز با اتحاد کورد، عرب، فارس و ترک رژیم‌های فاشیستی از هم می‌پاشند. از این دیدگاه نوروز اتحاد، دستور مقاومتی تاریخی است.

هر مشعل فروزانی تجدید پیمان ما برای تحقق 'رهبری آزاد، کوردستان آزاد' می‌باشد

جنگ استثمارگران ارزش‌های انسانی و مدافعان ارزش‌های انسانی به پایان نرسیده است. امروز حقیقت امرالی وجود دارد که در بخشی از این جنگ از انسان آزاد دفاع می‌کند و با مقاومت خود به امیدی برای همه‌ی جهان تبدیل می‌شود. رهبر آپو امید زنان و همه‌ی خلقهای فرودست است. زنی که هر روز و در هر قدم به وی تجاوز می‌شود، به فکر، قلب و روح او تجاوز می‌شود و دسترنجش خورده می‌شود، هرگز از امید خود دست نخواهند کشید و تا پایان با موضع‌گیری شرافتمندانه از رهبری صیانت می‌کند. زن با موضع‌گیری سما یوجه[ها] و با گفتن 'یک مرکز و یک روز' از میراث آزادی صیانت می‌کنند. از ۸ مارس تا ۲۱ مارس که به پلی تبدیل شده به عرصه مبارزات و فعالیت‌های زنان تبدیل می‌شود. بی‌احترامی بزرگ به انسانیت که با حصر امرالی انجام می‌شود، به واقعیتی جهانی تبدیل شده است. خلقهایی که علیه آن به مقاومتی بزرگ پرداختند، ابتدا در هر چهار بخش کوردستان و سپس در اروپا و افریقا بپا خواستند. همچنین هزاران زندانی سیاسی در زندان‌ها با اعتصاب غذا از مقاومت زندان آمد و امرالی صیانت کردند و علیه نیروهای توطئه‌گر که به زندگی و امید، فکر، قلب و جسم آنها حمله کرده، به تهدید تبدیل شدند. در این رابطه تا حصر فیزیکی رهبر آپو پایان نیابد و وضعیت سلامتی وی تضمین نشود و تا زمانی که اجازه داده نشود در شرایطی دمکراتیک به فعالیت بپردازد، ما حتی یک قدم هم از مقاومت خود عقب نخواهیم نشست. در هر زمینه‌ای به فعالیت و مبارزه خواهیم پرداخت.

نوروز جشن مقاومت و آزادیست

نوروز جشن مقاومت است، نوروز جشن امید است، نوروز جشن آزادی است. بشریت در نوروز باید تفکر دیکتاتوری اردوغان و رژیمش که امید ما را در امرالی به اسارت گرفته اند، از بین برده و این فکر را به عنوان جنایات در طول تاریخ محکوم کنند. نوروز ۲۰۲۱ باید به نوروزی که خلق یک قدم دیگر به آزادی نزدیک می‌شود، تبدیل گردد.

زنانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند، با فکر، قهرمانی، مبارزات و فعالیت‌های خود زبان نوروز را درک کرده و مژده‌ی آزادی دهند. در این مرحله علی‌رغم همه‌ی محدودیت‌ها، زن‌ها باید به میادین نوروز رفته و به کسانی که آتش نوروز را روشن می‌کنند تبدیل شوند و در مقابل هرگونه حاکمیتی سر به عصیان بردارند. نوروز دقیقا همان لحظه‌ای است که زنان پیرامون وحدت آزاد گردهم می‌آیند و مبارزه آزادی را به پیش می‌برند. نوروز جشن آزادی زنان است. هر مشعل افروخته در دست زنان یک اسلحه آزادیست.

ما به عنوان ارتش زنان یژاستار علیه قتل‌عام زنان و تفکر مردسالاری، علیه تجاوز که در وجود دولت ترکیه خود را نشان می‌دهد، خود را مانند نیروی پیشاهنگ مبارزات مرحله‌ی 'علیه قتل‌عام زنان، زمان آزادی زن و حفظ جامعه است' که توسط جوامع زنان کوردستان (ک.ژ.ک) اعلام شد، می‌دانیم. با تفکر و اندیشه‌ی رهبری در مورد مبارزات آزادی زنان و باور ما با تاکید بر پیروزی که بر اساس این تفکر ایجاد می‌شود، ما زمستان سخت را پشت سر گذاشته و به سوی بهار و پیروزی می‌رویم.

ما به عنوان زنان کورد، عرب، ترک، آسوری و سریانی، فارس و انترناسیونالیست‌های جنبش آزادی و با پیشاهنگی یژا ستار با هدف و مبارزات مشترک، برخط فدایی مبارزات خود را افزایش دهیم، تا میراث مقاومتی که از مظلوم دوغان، زکیه آلکان، رخشان، روناهی، بریوان، سما و سایر شهدای قهرمان، مانند سپر انقلاب به ما رسیده است پیروز شویم. با شعار «نوروز ۲۰۲۱ به نوروز آزادی تبدیل می‌شود» نوروز را تبریک می‌گوییم و از زنان، جوانان و خلق کورد می‌خواهیم که آتش نوروز را شعله‌ور نمایند.