زنان معلم در افغاستان در پی تعطیلی مدارس بیکار شدند

تصمیم طالبان برای بستن مدارس دخترانه نه تنها میلیون‌ها دانش آموز دختر را از تحصیل محروم کرده بلکه تعداد نامعلومی از زنان معلم کار خود را از دست داده‌اند.

تاریکی و قوانین ارتجاعی در حالی بر افغانستان سایه انداخته که فقر و تنگدستی بیش از پیش زندگی را بر مردم دشوار کرده است.

سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی افغانستان طی گزارشی در رابطه با وضعیت معلمان افغانستان با اشاره به نقش ارزشمند معلمان در تربیت نسل آینده نوشته که آنها که در دوران رژیم مافیایی کرزی- غنی روزگار تیره‌ای داشتند و پس از تسط طالبان جانی و با پرداخت نشدن معاشات چندماهه‌یشان حالا گرسنگی می‌کشند.

او با بیان آنکه معلمان همان حقوق ناچیز گذشته را نیاز دریافت نمی‌کنند تأکید می‌کند بالارفتن نجومی قیمت مواد خوراکی، کرایه خانه و رسیدن زمستان زند مصائبشان بیشتر می‌شود.

سیلی غفار، ویدئویی از یک معلم زن فارق التحصیل کابل منتشر کرده که سال‌های زیادی از عمرش را صرف آموزش کودکان کشورش کرده است.

او با نام مستعار نادیه می‌گوید تاکنون افتخار می‌کرد که تحصیل کرده است، شغل دارد، می‌تواند سرپای خود بایستد و یک زندگی آبرومندانه برای خود و فرزاندانش درست کند.

نادیا و هزاران معلم زن دیگر در پی قوانین ارتجاعی طالبان کار خود را از دست داده‌اند. او می‌گوید اگر مدارس دخترانه بازگشایی نشوند به این معناست که ما به چهل، پنجاه سال قبل برگردیم.