زرین روکن: سنت زیلان‌ها در زاپ و آواشین جریان دارد

فردا سی‌ام ژوئن سالروز شهادت دو زیلان است. دو اسطوره جنبش رهائی‌بخش زنان که هر یک به تنهایی لرزه بر اندام دشمنان بشریت انداختند. اولی در برابر حکومت اشغالگر ترکیه و دومی در برابر حکومت اشغالگر ایران. 

زرین روکن عضو شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان (ک.ه.ک) در مصاحبه‌ای از شخصیت زینب کناجی و لطیفه سلامت سخن گفت.

زرین روکن می‌گوید راستی شهیدان را نباید فقط در ابعاد عملیات نظامی آنها جستجو کرد بلکه می‌باید موضع ایدئولوژیک و عزم سازمانی آنرا نیز در نظر گرفت تا پیروزی‌های کنونی در جنگ با نیروهای اشغالگر را بهتر سنجید.

او برای نمونه زینب کناجی معروف به زیلان را مثال می‌زند و با نقل قولی از رهبر اوجالان که زیلان را نماد ایدئولوژی رهائی زن خوانده بود، می‌گوید حقیقت زیلان آنقدر بزرگ است که نباید اقدامش را صرفا یک عملیات فدائیانه نظامی دانست. او الهه آزادی‌ است که گریلاهای مقاومت کننده در زاپ و آواشین در راهش قدم برمی‌دارند.

عضو شورای اجرایی ک.‌ژ‌.ک همچنین به لطیفه سلامت، گریلای روژهلاتی معروف به زیلان پپوله اشاره می‌کند که فردا سالگرد شهادتش به دست نظامیان اشغالگر ایران است.

زرین روکن می‌گوید: "زیلان پپوله یک رهرو زینب کناجی بود. راه و مسیر زیلان‌ها. با همان روحیه، وظایف انقلابی خود را انجام داد. او به عشق آزادی در شرق کوردستان بدل شد. نام زیلان در اثر مقاومت او در روستاها و شهرهای روژهلات تکثیر شد. او فرهنگ مقاومت زن را نمایندگی می‌کرد و علیرغ‌م هر نوع شکنجه، تسلیم رژیم فاشیست ایران نشد. عصیان‌گری و دلسوزی به آزادی را ثابت کرد. حقیقت زنان پیکارگر کورد را نشان داد. حقیقتی که اکنون در سراسر مناطق حفاظتی مدیا در برابر نیروهای اشغالگر می‌بینیم، همان حقیقت زیلان‌هاست".

او با یادآوری آنکه زیلان پپوله نخستین شهید اتحادیه زنان شرق کوردستان بود، از او به عنوان نمونه ای برای سایر زنان روژهلاتی نام برده و می‌افزاید با احترام بزرگی از زیلان پپوله یاد می‌کنیم. زنان روژهلاتی رابطه قوی با میهندوستی دارند که این ویژگی در زیلان عمیقا برجسته بود. در حین دیدار با مردمش در مریوان به قتل رسید و سپس برای ارعاب مردم پیکرش را درون شهر روی زمین کشاندند. آنها مغز کشندەی دشمنی با زنان و کوردها را به این ترتیب دوباره نشان دادند.

عضو شورای اجرایی ک.‌ژ.ک اضافه کرد: زیلان پپوله به این فکر می‌کرد در آن روستایی که در مریوان با اهالی آن جلسه برگزار می‌کند "چند زن درد می‌کشند". این نشان می‌داد زیلان تا چه اندازه به زن و آزادی عشق می‌ورزید و پایبند بود. او یک رود زندگی و یک پروانه آزادی بود