زوزان سیما: قیام زنان با انفجار اجتماعی، پرقدرت ظاهر شد

مهمان این هفته برنامەی "صدای شیلان" در برنامه رادیو "دەنگێ گەل"، زوزان سیما فعال آکادمی ژنئولوژی بود که در مورد انقلاب زن در شرق کردستان و ایران صحبت کرد.

زوزان سیما با اشاره به گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران به اقصی‌نقاط جهان، گفت که این یک قیام حساب‌خواهی علیه رژیم زن‌ستیز است.

عضو آکادمی ژنئولوژی با بیان آنکه رژیم جنسیت‌گرا، دین‌گرا و ملی‌گرای ایران نوعی خفگی شدید در جامعه ایجاد کرده است، گفت: "این قیام با انفجار اجتماعی، پرقدرت ظاهر شد. خلق کرد و همه خلق‌های ایران به آن پیوستند. همه مردم در پی اعتراضات به قتل شلر رسولی و ژینا امینی خواهان آزادی شدند. این نشان می‌دهد که آثار دوره مادر- خداوندگار هنوز روی این خاک باقی مانده و موثر است. برای این بود که خیزش با پیشگامی زنان آغاز شد و با شعار آزادی زن اوج گرفت و پراکنده شد.

زوزان سیما در مورد مباحث موجود در باب محتوای شعار "ژن، ژیان، آزادی" نیز تصریح کرد این شعار حاصل پژوهش رهبر آپو بوده و دارای سابقه قدیمی در جنبش آزادی زنان است. آنرا نباید یک شعار تلقی کرد زیرا این عبارت بسیاری ارزش‌های تاریخی و اجتماعی را در برمی‌گیرد.

عضو آکادمی ژنئولوژی ادامه داد: " در زبان کردی و اکثر زبان‌های دنیا، کلمه زن و زندگی شباهت دارند. این ناشی از آگاهی تاریخی خلق‌هاست. اجتماعات کهن نیز زندگی را در زن می‌دیدند. زندگی را در حیات، بدن، رفتار و امور مربوط به زنان رویت می‌کردند. این موضوع نشان می‌دهد که زندگی در اطراف زنان پیدا شده است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که حملات مردسالارانه به زنان در واقع حملات به زندگی هستند."

زوزان سیما در این مصاحبه با حمایت از کمپین کژار برای حفاظت از انقلاب، خواستار مشارکت عمومی زنان کرد و ایرانی در کارزار زنان بین‌المللی شد و افزود: قرن ٢١ قرن زن خواهد بود. این واقعیت را مبارزه زنان ثابت کردە است. انقلاب‌ها در لحظه، آزادی ساخته‌اند. آنچه در شرق کردستان و ایران برای آن تلاش می‌شود همین است. هر چە معیارهای آزادی را بالا ببریم به همان اندازه حاکمیت را تکان خواهد داد.