آیهان بیلگن استعفا داد: اجازه نمی‌دهم اراده‌مان را به بازی گیرند

رئیس مشترک شهرداری قارص که از سوی دولت ترکیه در چارچوب پاکسازی سیاسی کوردها به گروگان گرفته شده است از سمت خود استعفا کرد.

آیهان بیلگن، رئیس مشترک شهرداری قارص که در چهارچوب سیاست‌ کوردستیزی رژیم ترکیه در روز ٢۵ سپتامبر به گروگان گرفته شده است با انتشار پیامی در حساب کاربری توئیتر خویش استعفای خود را اعلام کرد.

"اجازه نمی‌دهم اراده‌ شهروندان قارص را به بازی بگیرند"

بیلگن در پیام خود گفته است:"اکنون در حال بازجویی در اداره امنیت هستم. قبل از بازجویی می‌خواهم پیامی را با افکار عمومی در میان بگذارم."

در پیام آیهان بیگلن آمده است:"سن من از بازی کردن با دمکراسی سپری شده است. شرایط ترکیه هم برای بازی کردن مناسب نیستند. اجازه نمی‌دهم با دستگیری‌هایی که با سلایق شخصی صورت می‌گیرند اراده یک شهر به بازی گرفته شود. چه زندانیم کنید و چه آزادم کنید، تا زمانی که بازداشت من به پایان رسد و بجای من گمشاته‌ای برای شهرداری تعیین نشده باشد از سمت ریاست شهرداری استعفا می‌دهم. شهروندان قارص لیاقت آنرا دارند که خود را اداره کنند. از تمام همشهری‌هایم که به من رأی دادند تشکر می‌کنم. اگر یک زن ریاست مشترک شهرداری قارص را بر عهده بگیرد نه تنها مسائل سیاسی بلکه یک مسئله اجتماعی نیز حل می‌شود. نباید هیچ چیز مثل سابق باشد."