اولوچ: «جمهوری قیم‌‌های ترک» را تأسیس می‌کنند!

ساروخان اولوچ رئیس گروه نمایندگان ه.د.پ در مجلس ترکیه در محکومیت غصب شهرداری‌های کوردستان از سوی دولت ترک اعلام کرد: می‌خواهند جمهوری قیم‌های ترک را تأسیس کنند.

ساروخان اولوچ، پارلمانتار و رئیس گروه نمایندگان مجلس حزب دمکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) نصب گماشتگان دولتی بر شهرداری‌های ه.د.پ را تعرض به اراده خلق کورد نامیده و افزود که از ۶۵ شهرداری ه.د.پ ۵٣ شهرداری توسط حاکمیت غصب شده‌اند.

اولوچ یادآور شد که در زمان شیوع بیماری کرونا هم حملات دولت ترک علیه ه.د.پ ادامه یافته‌اند. به گفته اولوچ کار اصلی حکومت انتصاب گماشتگان بر ٨ شهرداری [در کوردستان] بوده است و افزود:"آنچه مایه‌ی تعجب است این است که این ‌هشت شهرداری در زمان شیوع بیماری  کرونا در زمینه خدمات بهداشتی و سلامت اقدامات جدی را به انجام رسانده بودند.

اینگونه شهرداری‌هایی را که برای سلامت خلق کورد فعالیت می‌کنند تعطیل کردند و گماشتگان خود را بر آن منصوب نمودند. دو هفته پیش بر ۵ شهرداری ما قیم‌ تعیین کردند و به این شیوه در زمان بیماری کرونا در مجموع بر ١٢ شهرداری گماشته دولتی منصوب کردند. این به وضوح قابل مشاهده است. ما همیشه اعلام کرده‌ایم؛ می‌خواهند جمهوری قیم‌های ترک را تأسیس کنند. حقوق انتخابات را از میان بردارند. اراه خلق کورد را به شیوه‌ای علنی زیرپا بگذارند. به ملت کورد می‌گویند اگر به افراد مد نظر ما رأی ندهید ما نیز قیم‌ها را به جای منتخبان شما منصوب می‌کنیم.

از ۶۵ شهرداری تنها ١٢ شهرداری برای ما باقی مانده است. این گام را برای شهرداری‌های باقیمانده نیز برمی‌دارند. زیرا بنابر ذهنیت این حکومت در هر منطقه‌ای که در انتخابات نتوانسته به پیروزی دست یابد با قیم می‌تواند به خواسته خود برسد. یا اینکه مثل کلانشهرهای غرب کشور شهرداری‌هایی را که نتواند غصب کند آنان را بی‌اراده می‌کند. به شیوه‌ای آشکار اراده خلق را زیر پا می‌گذارد و حق انتخاب را نقض می‌کند."

"چشم دیدن مبارزات آزادیخوانه را ندارند"

اولوچ به حملات پلیس به جمعیت زنان رُزا و حزب مناطق دمکراتیک اشاره کرده و افزود:"١٢ نفر را در آمَد بازداشت کردند. نهادهایی که در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند را توقیف کرده‌اند. نهادی را که حامی بزرگ مبارزه آزادی و برابری زنان است هدف حمله قرار دادند. این حکومت تحمل دیدن [مبارزات دمکراتیک] را ندارد. چشم دیدن مبازه آزادیخواهانه و برابری‌طلبانه زنان را در جغرافیای کوردها ندارند. به این مقدار بسنده نکرده و قصد داشتند دفتر حزبمان را در جزیر به آتش کشند.

تصاویر مربوط به حمله به دفتر حزبمان را در دست داریم. موفقیتی کسب نکردند اما به آشوبگری بزرگی دست زدند. چرا در جزیر چنین عمل می‌کنند؟ زیرا می‌خواهند در جزیر پاسخی داده باشند. چه در زمان شیوع بیماری و چه در مرحله‌ای دیگر این حاکمیت همیشه بر سیاست دمکراتیک حمله کرده است. بویژه تلاش می‌کند ه.د.پ را از میان بردارد و عرصه سیاست دمکراتیک را تصفیه کند."

اهمیت توافق دمکراتیک

اولوچ خاطرنشان کرد که حزب دمکراتیک خلق‌ها از کنگره اخیر خود به این سو بر مبنای چشم‌انداز توافق دمکراتیک از تمامی سازمان‌های اجتماعی مردم‌نهاد، سندیکاها، نهادهای پیشه‌ای، احزاب سیاسی و تمامی افراد دارای وجدان و دمکراتیک دعوت به عمل آورده‌ است.

اولوچ در پایان گفت:"باید توافق دمکراسی را نیرومند کرد. در چهارچوب معیارهای دمکراتیک انسان‌ها گردهم آیند. ه.د.پ و نهادهای آن نیرومندترین این توافق دمکراتیک هستند."