این مادران برای فردای بچه‌های خود می‌جنگند

لامعه جمال کودک چهار ساله خود را در خانه پیش دیگر بچه‌ها گذاشت و به جبهه‌ مقاومت در برابر اشغالگران آمده و می‌گوید:"به کودک خود گفتم که برای میهن باید بجنگیم. اگر چه کودک است و از اینکه تنهایش می‌گذاریم ناراحت شد. اما روزی خواهد فهمید که همه این کارها ...

لامعه جمال کودک چهار ساله خود را در خانه پیش دیگر بچه‌ها گذاشت و به جبهه‌ مقاومت در برابر اشغالگران آمده و می‌گوید:"به کودک خود گفتم که برای میهن باید بجنگیم. اگر چه کودک است و از اینکه تنهایش می‌گذاریم ناراحت شد. اما روزی خواهد فهمید که همه این کارها برای آینده آنان است."

 

حمله ارتش غاصب ترکیه و تبهکاران وابسته به اردوغان و در مقابل آن مقاومت خلق و مبارزان عفرین در بیست و پنجمین روز همچنان ادامه دارد. خلق و مبارزان دوشادوش هم علیه اشغالگران می‌جنگند، آنان مصمم‌اند بزودی ارتش ترکیه به زانو درمی‌آید.

اعضای آسایش زنان روژاوا در جبهه‌های مقدم جنگ و مقاومت بهمراه مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ در برابر اشغالگران ایستاده‌اند و با وجود اینکه تعدادی از انان در مقاومت تاریخی عفرین به شهادت رسیده‌اند اما خاک آبا و اجدادی خود را به اجنبی‌ها وا نمی‌گذارند. اعضای آسایش زنان در بخش مباتا کانتون عفرین در گفت‌وگو با خبرگزاری فرات تأکید می‌کنند که صرف نظر از هر آنچه که روی دهد خاک عفرین را از هجوم بیگانه‌ها مصون می‌دارند.

 

لامعه جمال یکی از اعضای آسایش زنان در این جبهه است. لامعه کودکی چهار ساله دارد و هر روز برای دفاع از خاک آبا و اجدادی کودک خود را در خانه می‌گذارد و اسلحه به دوش می‌گیرد و به این محور جنگ می‌آید. لامعه می‌گوید که برای محافظت زنان اسلحه به دوش گرفته و هیچگاه خاک خود را ترک نخواهد کرد.

 

در پاسخ به این پرسش که آیا کودکان از شما نمی‌پرسند کجا می‌روید؟ لامعه می‌گوید: چرا بدون شک هر روز می‌پرسند. من هم برای آنان توضیح می‌دهم که برای دفاع از خاک و میهن باید به وظیفه خود عمل کنیم. برای خدمت به خلقمان باید به وظایفم عمل کنم. اگر چه کودک است و خیلی این موضوع را نمی‌فهمد اما مطمئنم روزی خواهد فهمید همه این کارها برای آنهاست."

 

خالده محمد یکی دیگر از اعضای آسایش زنان گفت:"ما فلسفه زندگیمان را از رهبر آپو گرفته‌ایم. دشمن در برابر این فلسفه خوار و خفیف شده است و برای همین هم علیه اندیشه رهبری اعلام جنگ کرده‌اند. وظیفه ما دفاع از اندیشه و فلسفه رهبری است و اکنون مشغول این کار هستیم."

 

خالده محمد افزود که وی با مبارزان ی.پ.گ و ی.پ.ژ در این جبهه از خاک عفرین دفاع می‌کنند و افزود:"ما از همدیگر روحیه می‌گیریم و به همدیگر روحیه می‌دهیم. هدف ما از این جنگ یکی است و آنهم صیانت از میهن است."

 

یکی دیگر از زنان به نام دلیشان عمر در سخنانی یادآوری کرد که آنان تا امروز از خاک عفرین محافظت کرده‌اند و از اکنون تا قیامت هم به این وظیفه عمل می‌کنند. دلیشان می‌گوید:"جانمان را فدای خاک و شرفمان می‌کنیم."