بانه در چهارمین روز اعتصاب عمومی

بازاریان بانه چهار روز است که در اعتراض به بستن مرزها از سوی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را بسته‌اند. گزارش‌هایی از گسترش اعتصاب به شهر پیرانشار هم مخابره شده است

امروز چهارمین روز از اعتصاب عمومی در بازار بانه است.

 

بازاریان بانه چهار روز است که در اعتراض به بستن مرزها از سوی جمهوری اسلامی دست به اعتصاب زده و مغازه‌های خود را بسته‌اند.

 

نیروهای امنیتی رژیم طی این چهار روزها بارها سعی کردند تا با توصل به زور بازاریان را مجبور به باز کردن مغازهه ها و پاساژها کنند اما کسبه در مقابل آنها مقاومت کردند.

 

به گفته‌ی فرمانداری بانه باز کردن مرزها از عهده‌ی آنها خارج است و دستور از مقامات بالا صادر شده است.

 

جمهوری اسلامی در ماههای اخیر اقدام به بستن مرزهای روژهلات نموده و بر این اساس کلیه ی مرزهای بانه، مریوان، پیرانشار و سردشت به طور کامل مسدود شده است.

 

جمهوری اسلامی با سیاست فقیر کردن خلق روژهلات اقدام به مسدود نمودن مرزها و انتقال مبادلات با عراق از مرزهای جنوبی ایران نموده است.

 

به نظر میرسد مسدود کردن مرزهای روژهلات و انتقال مبادلات به مرزهای جنوبی تصمیمی باشد که مابین مقامات رژیم ایران و دولت مرکزی عراق در راستای فشار به خلق کُرد در هر دو سوی مرزها اتخاذ شده است.

 

بسته شدن مرزها و بخصوص مرزهای کولبری سبب تشدید شدید بیکاری در روژهلات شده است.

 

به گفته ی نماینده ی مریوان در مجلس ایران فقط در شهر مریوان ٨ هزار کولبر بیکار شده اند که باید رکود شدید بازارها و زیان وارده به کسبه و بازاریان را نیز اضافه کرد.

شهروندان بانه اعلام کرده‌اند تا باز شدن مرزها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.