بر تعداد نیروهای دفاعی انقلاب شمال سوریه افزوده می‌شود

دوره‌ی آموزشی " شهیدان تندباد جزیره" در آکادمی شهید"نیدال" نیروهای وظیفه‌ی دفاعی در منطقه‌ی جزیره خاتمه یافت و دوره‌ای دیگر برای جوانان دیرالزور، مناطق شدادی و هوله آغاز شد.

دوره‌ی آموزشی " شهیدان تندباد جزیره" در آکادمی شهید"نیدال" نیروهای وظیفه‌ی دفاعی در منطقه‌ی جزیره خاتمه یافت و دوره‌ای دیگر برای جوانان دیرالزور، مناطق شدادی و هوله آغاز شد.

 

بعد از آزادسازی مناطق نو توسط نیروهای سوریه‌ی دمکراتیک، اهالی آن مناطق برای اینکه قادر به دفاع از مناطق خویش باشند، به دوره‌های آموزشی ق.س.د وارد می‌شوند.

 

همزمان با آغاز دوره آموزشی ٢٠٠ نومبارز اهالی شدادی، دیرالزور و هوله در آکادمی آموزشی نیروهای وظیفه‌ی دفاعی شهید نیدال یوسف دوره‌ی آموزشی شهدای تندباد جزیره ۶٠٠ نومبارز به پایان رسید.

 

"عبدالکریم عمر" رییس کمیته‌ی خارجی، "عبدالکریم ساروخان" رییس مجلس اجرایی کانتون جزیره، "رمزیه محمد" رییس کمیته‌ی مالی، "حسین عضام" معاون رییس مجلس اجرایی، روشنفکران جزیره و فرماندهان نیروی وظیفه‌ی دفاعی در این مراسم حضور داشتند.

 

مراسم با سان نظامی شروع شد. سپس مبارزان با زبان‌های کردی و عربی سوگند یاد نمودند. در ادامه حسین عضام به نمایندگی خودمدیریتی دمکراتیک از مبارزان قدردانی کرد و بر نقش مبارزان در حفاظت از خلق تأکید نمود. عضام در پایان سخنان خود برای مبارزان در انجام وظایف سازمانی آرزوی پیروزی نمود.