جوانان آپویی دامنه شاهو: 'آزادی را نمی‌توانند به بند کشند'

در ١٩ سال اسارت رهبرمان در امرالی ما همچون ملت کُرد روز به روز با اشراف بر مکتب آپویی، به صفوفمان انسجام بخشیدیم و با جسورانه گامهایی راسخ را برای دستیابی به آزادی و پیروزی برمی‌داریم

گروهی از جوانان آپویی دامنه شاهو با برگزاری فعالیت ضمن اعلام انزجار از توطئه ١۵ فوریه ١٩٩٩ در دسیسه بین‌المللی علیه خلق کُرد و ربودن عبدالله اوجالان تصریح کرده‌اند:" در ١٩ سال اسارت رهبرمان در امرالی ما همچون ملت کُرد روز به روز با اشراف بر مکتب آپویی، به صفوفمان انسجام بخشیدیم و با جسورانه گامهایی راسخ را برای دستیابی به آزادی و پیروزی برمی‌داریم"

 

در بیانیه جوانان آپویی شاهو آمده است:

"با اینکه امروز ١٩ سال از روز سیاه ١۵ فوریه ١٩٩٩ می‌گذرد و دشمنان خوار و خفیف، ناتوانتر از همیشه بر کینه‌های خود علیه رهبر خلقمان همچنان می‌افزایند. توطئه‌گران نتوانستند اراده رهبری را به اسارت گیرند و در تحمیل جو خفقان و سکوت امرالی بر افکار و اندیشه‌های ایشان هم ناکام ماندند.

 

در ١٩ سال اسارت رهبرمان در امرالی ما همچون ملت کُرد روز به روز با اشراف بر مکتب آپویی، به صفوفمان انسجام بخشیدیم و با جسورانه گامهایی راسخ را برای دستیابی به آزادی و پیروزی برمی‌داریم."

 

جوانان آپویی دامنه شاهو در ادامه می‌افزایند:"با رسوا کردن روز سیاه ١۵ فوریه ١٩٩٩، انزجار خود را از اقدامات رژیم ترکیه مبنی بر تشدید انزوا علیه رهبر آپو اعلام می‌داریم و پیمان خود را با رهبری تجدید می‌کنیم. سوگند یاد می‌کنیم که تا آخرین نفس راه رهبر و شهدا را اساس مبارزه قرار می‌دهیم و تا دستیابی به آزادی از پا نخواهیم نشست. از تمام خلق‌های منطقه و بویژه خلق کُرد و زنان و جوانان هم‌میهن می‌خواهیم که بر دامنه‌ فعالیت‌ها برای آزادی رهبر آپو بیافزایند. زیرا با نگاهی به روژاوای کردستان درمی‌یابیم که تنها راه گذار بشریت از وضعیت بحرانی جاری، اندیشه و فلسفه رهبر آپوست. تأکید می‌کنیم که آزادی در امرالی متجلی شده است."

 

در پایان بیانیه جوانان آپویی تصریح کرده‌اند:"سکوت جهانی در رابطه با فشارهای رژیم ترکیه علیه رهبر آپو و حمله به خلق‌مان در عفرین را بشدت محکوم می‌کنیم و خواهان متوقف کردن همکاران داعش و فاشیسم نئوعثمانی‌گرایی ترکیه هستیم."

 

در ذیل بیانیه جوانان آپویی، شعارهای "زنده‌باد رهبر آپو"، "زنده باد مقاومت عفرین"، "شهدا زنده‌اند" قید گردیده است.