نامه‌ی اعتراضی کن لوچ در اعتراض به انزوای اوجالان

​​​​​​​کن لوچ کارگردان شهیر انگلیسی به منظور حمایت از مقاومت اعتصاب کنندگانی که در اعتراض به انزوای تحمیلی بر اوجالان دست به اعتصاب غذا زده‌‌‌اند نامه‌‌‌ای را نوشت

مقاومت اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت در اعتراض به انزوای رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان که با پیشاهنگی لیلا گوون آغاز و با مشارکت هزاران نفر در اقصی نقاط جهان ادامه دارد، همچنان با عزمی نستوه در جریان است. در این میان کن لوچ کارگردان شهیر انگلیسی نیز به منظور حمایت از مقاومت کنندگان نامه‌‌‌‌‌‌ی گشاده‌‌‌ای را اسکاچ پاول لاورتی وکیل و سناریست و بازیگر سرشناس سارا گلین نیز با امضای این نامه، حمایت خود را از این اقدام کم لوچ نشان داده‌‌‌اند. در این نامه به نقش مهم اوجالان اشاره شده است.

 

نامه‌‌‌ی کن لوچ بدین شرح است:

ما حمایت و پشتیبانی خود را از بیش از ٧٠٠٠ نفری اعلام می‌‌‌داریم که دست به اعتصاب غذا زده و در چارچوب حقوق بنیادین بشر می‌‌‌خواهند عبدالله اوجالان بتواند با وکلا و خانواده‌‌‌ی خود ملاقات نماید. شمار فراوانی به منظور دست‌‌‌یابی به حقوق بنیادین بشری دست به این اعتصاب غذا زده‌‌‌اند. این مبارزه، مبارزه‌‌‌ای مبتنی بر معیار، جسارت و برخوردار از روح جمعی است. چنین حقوقی در بسیاری از کشورها که حقوق بین‌‌‌المللی را نپذیرفته و به ستم سبعانه‌‌‌ی خود علیه اوجالان ادامه می‌‌‌دهند، مایه‌‌‌ی شرم است. اهمیت اوجالان امری است که از سوی جنبش سندیکایی نیز مورد تایید است. سندیکای معدنکاران دورهایم اعلام داشته است که سندیکای آنان کارزار بین المللی سال ٢٠١٨ تحت عنوان آزادی برای اوجالان را براه انداخته است. ایستارهای اوجالان در ارتباط با دمکراسی خلقی، تکثر فرهنگی و حقوق زنان به مبنایی برای دگرگونی اجتماعی در شمال سوریه و خصوصا مناطق خودمدیریتی کردها تبدیل شده است. اوجالان که برای کردها در ترکیه همواره خواستار راه‌‌‌حلی صلح آمیز و شکوهمند بوده است همانند ماندلا در آفریقای جنوبی، در استقرار و دستیابی به صلح در آینده، شخصیتی بسیار مهم قلمداد می‌‌‌گردد. ایستار سیاسی اوجالان هر چه باشد، به هیچ عنوان مایه‌‌‌ی پذیرش نیست که حقوق بنیادین بشری یک زندانی سیاسی نادیده گرفته شود. نهادهای سیاسی ما [غرب] بار دیگر به پیروزی دست نیافته و در حمایت بین‌‌‌المللی همچنان خلق است که نقش پیشاهنگی خود را حفظ کرده است.