"پیام انتخاباتی" صلاح‌الدین دمیرتاش

صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در پیامی صوتی به بیرون از زندان گفته است؛ از خبرهایی که از خارج از زندان به ما می‌رسد خوشحالیم، همه با کمال آرامش در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کنند."

صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد حزب دمکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در پیامی صوتی به بیرون از زندان گفته است؛ از خبرهایی که از خارج از زندان به ما می‌رسد خوشحالیم، همه با کمال آرامش در فعالیت‌های انتخاباتی شرکت کنند."

 

صلاح‌الدین دمیرتاش نامزد ه.د.پ در انتخابات ریاست جمهوری اکنون در بخش اف زندان ادرنه محبوس است. این سیاستمدار کُرد در تماسی تلفنی با خانواده پیامی را برای رأی‌دهندگان فرستاده است.

 

فراخوان به "فعالیت انتخاباتی"

پیام دمیرتاش که از راه واتساپ ارسال شده به این شرح است:" خیال همگی راحت باشد، روحیه ما در اینجا خوب است. وضعیت سلامتی ما هم خوب است و مواظب خود هستیم. از خبرهایی که از خارج از زندان به ما می‌رسد خوشحالیم و هیجان بیشتری می‌گیریم، هر خبری که از خارج از زندان می‌رسد روحیه مضاعفی به ما می‌دهد. تنها ضامن سلامتی ما خلق ما می‌باشد. همگان آسوده خاطر باشند. لازم است همه در فعالیت‌های انتخاباتی فعالانه شرکت نمایند."