پ.ک.ک سالروز انقلاب روژاوا را تبریک گفت

کمیته‌ی رهبری پ.ک.ک هفتمین سالروز انقلاب روژاوا را تبریک گفته و اعلام کرد، " خلقمان در چهار بخش کردستان و خارج از میهن در نتیجه‌ی پیروزی این انقلاب سربلندند. "

  کمیته‌ی رهبری حزب کارگران کردستان پ.ک.ک به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب روژاوا بیانیه‌ای را منتشر کرده و این روز را تبریک گفت.

  متن بیانیه‌ی پ.ک.ک به شرح زیر است:

  " انقلاب آزادی در روز ۱۹ ژوئیه / ۲۸ تیر که در قرن ۲۱ بمانند ستاره‌ی آزادی می‌درخشد، در هفتمین سالروز خود قرار دارد. به دلیل آن که گام انقلابی بزرگی برداشتند و آینده‌ی خلق‌ها و انسانیت را روشنی بخشیدند، ما خلق‌های شمال و شرق سوریه، زنان و جوانان آن‌ها، تمامی نیروهای آزادی خواه که در میان نیروهای ی.پ.ژ، ی.پ.گ و ق.س.د خود را سازماندهی نمودند، تمامی خلق‌های کردستان و بویژه خلق روژاوا، انسان آزاد، ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و تمامی کسانیکه در این گام انقلابی زحمتی کشیدند را تبریک می‌گوییم. در نتیجه‌ی موفقیت تاریخی آن‌ها در برابر تبهکاران فاشیست داعش آن‌ها را درود می‌فرستیم و برای آن‌ها موفقیت انقلابی را آرزومندیم. شهدای شجاع را که آفرینندگان این عملیات انقلابی تاریخی هستند را در شخص شهید شیلان، خبات، آرین، گلهات، ‌روبار، کارکر و آوستا با احترام و قدردانی گرامی می‌داریم. اطمینان داریم خاطرات آن‌ها در سوریه‌ی دمکراتیک و کردستان آزاد همواره زنده خواهد بود.

  همانگونه که مستحضرید، انقلاب آزادی روژاوا در روز ۱۹ ژوئیه انقلاب انسان آزاد، زن آزاد، رهایی زیر دستان، برادری خلق‌ها و انقلاب دمکراتیک نیروهای ضد فاشیست بود. در طی هفت سال گذشته به گونه‌ای بدون وقفه در نبرد علیه تبهکاران فاشیست داعش و القاعده به محافظت از خویش پرداخته و پیشروی نمود. بدین شکل به پیشاهنگ سوریه‌ی دمکراتیک و دمکراتیزاسیون اعراب و همچنین به تضمین کننده‌ی انقلاب آزادی کردستان مبدل شد. از همان ابتدا با عزمی راسخ به خط مشی آزادی خواهی رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان عمل نمود. مطمئن هستیم که شخصیت خود را در هشتمین سال نیز ادامه خواهد داد و علیه هرگونه حملات فاشیست نابودگر- استعمارگر، در چهارچوب دفاع جمعی خلق با عزمی راسخ، ملت دمکراتیک را خلق خواهد نمود.

  همانگونه که مستحضرید، نیرویی به نام داعش، نیرویی موقت نیست. نشانی از سیاست، ایدئولوژی و ذهنیت دولت – ملت فاشیست و نابودگر است که در برهه‌ی جنگ جهانی اول در میان جمعیت اتحاد و ترقی و مقامات عثمانی ایجاد شد. به همین دلیل مقاومت کوبانی و انقلاب روژاوا اثبات کردند، از سویی ذهنیت و سیاست فاشیست – نابودگر با نمایندگی داعش وجود دارد و در سوی دیگر، سیاست و ذهنیت ضد فاشیست دمکراتیک وجود دارد که هر کسی در آن به گونه‌ای آزاد به سازماندهی می‌شود. به همین دلیل نابودی داعش در شمال و شرق سوریه، به معنای نابودی ذهنیت سیاست و ذهنیت فاشیست، نابودگر و استعمارگر است. همانگونه که نیروهای آزادیخواه و خلق‌های شمال و شرق سوریه در برابر داعش مقاومت کردند، در برابر همان سیاست و ذهنیت، در برابر این نیروها و بویژه فاشیسم آ.ک.پ – م.ه.پ موضعی قدرتمند را اتخاذ خواهند کرد.

  خلقمان در چهار بخش کردستان و خارج از میهن در نتیجه‌ی موفقیت انقلاب آزادی سربلند‌ هستند. هیچگاه از یاد نخواهند برد که این بر اساس خط مشی رهبر آپو، با فداکاری و شجاعت شهدای جسور، با نیروی زنان و جوانان، زیردستان و خلق‌ها ایجاد شده است. در این چهارچوب در هشتمین سال نیز برای محافظت و پیشبرد انقلاب آزادی روژاوا نیروهای خویش را بسیج خواهند ساخت. مطمئن هستیم که هشمین سال، سالی خواهد بود که گام‌هایی قدرتمندتر،‌انقلابی و سازماندهی شده برداشته خواهند شد و موفقیت‌هایی بزرگ خلق می‌شوند.

  ما هشتمین سال انقلاب آزادی ۱۹ ژوئیه را درود می‌فرستیم و خلق خویش در روژاوای کردستان و تمامی خلق‌های شمال و شرق سوریه را تبریک می‌گوییم، شهدای جسور را با احترام گرامی می‌داریم، برای نیروهای رهایی بخش عفرین آرزوی موفقیت داشته و اعلام می‌داریم، انقلاب بزرگی که بمانند ستاره‌ی آزادی درخشان است همواره راه آزادی تاریخی بشریت را روشن خواهد ساخت."