جوان حاجو: نمی توانند با اسلحه کردها را بترسانند

جوان حاجو: نمی توانند با اسلحه کردها را بترسانند

جوان حاجو یکی از هنرمندان شاخص کرد با آلبوم تازه خود به نام بازگشت بار دیگر به نزد طرفداران خود بازگشت. جوان حاجو در این باره بیان داشت: "من همیشه همراه ملت خود می باشم. بایستی دولت مسئله کرد را چاره یابی کند. بایستی بر میز مذاکره نشسته و گفتگوها را از سر بگیرد. با اسلحه نمی توانند خلق کرد را بترسانند".

جوان حاجو هنرمند کرد در گفتگویی با روزنامه "ینی ازگور پلتیکا" اطلاعاتی را در رابطه با آلبوم تازه خود بیان داشت. جوان حاجو همچنین به مسئله کرد در شمال و غرب کردستان اشاره داشته و بیان داشت که بایستی این مسئله با شیوه های مسالمت آمیز چاره یابی شود.

جوان حاجو در رابطه با آلبوم جدید خود به نام بازگشت گفت: "بازگشت دارای معنی بسیار بزرگ و حائز اهمیتی می باشد. بازگشت، مرا به میهنم بازگردانده و مرا همراه با ملتم در کردستان می سازد. در این آلبوم جدید من ترانه هایی از سالها 1970 تا 1980 نیز وجود دارد و بدین شیوه بازگشتی خواهد بود به این سالها، این ترانه های من می باشد که در این سالها سروده ام".

جوان حاجو در ادامه بیان داشت که در این آلبوم 3 ترانه که برای بار اول از زبان ترکی به زبان کردی ترجمه شده و خوانده شده است. جوان حاجو در ادامه گفت: "در سالهای 1970 ما نمی توانستیم در استدیوها ترانه های خود را ضبط بکنیم. ما خود صداها را ضبط می کردیم. به شیوه ای بسیار تازه کارانه، اما اکنون امکانات بسیاری در اختیار داریم و سیستم صدا گزاری نیز پیشرفت بسیاری داشته است و من نیز خواستم که این ترانه ها را بار دیگر بر زبان بیاورم. امیدوارم خلق کرد آنرا بپسندد".

جوان حاجو همچنین موضعگیری حکومت حزب عدالت و توسعه در برابر مشکلات کردها را نیز ارزابی کرده و در اینباره بیان داشت: "همیشه موضعگیری های حکومت در برابر خلق کرد را مورد انتقاد قرار داده ام. در ترکیه نیز بیان داشته بودم که من همیشه همراه خلق خود می باشم. بایستی دولت این مشکل را چاره یابی کند. بایستی برسر میز مذاکره نشسته و به گفتگوها ادامه بخشد. با اسلحه نمی توانند خلق کرد را بترسانند. بایستی در امر حل و چاره یابی مسئله، کردها نیز مخاطب باشند. مخاطبین این مسئله مشخص هستند. همچنین نمایندگان کردها در مجلس نیز وجود دارند، آنها نیز بایستی مخاطب این امر باشند. کسی نمی خواهد دیگر در این مسئله خونی ریخته شود. امیدهای من برای غرب کردستان نیز به همین شکل می باشد. بایستی حقوق کردها به تمامی به آنها بازگردانده شود. بایستی فضای مسالمت آمیز و صلح بر جامعه حاکم باشد".