کتاب دستورزبان کرمانجی و سورانی منتشر شد

کتاب دستورزبان کرمانجی و سورانی منتشر شد

کتاب آموزشی «دستورزبان کردی» به لهجه‌های کرمانجی و سورانی که توسط «صادق بهاالدین آمیدی» نویسنده و ادیب کرد تألیف شده, چاپ و منتشر شد.

«صادق بهاالدین آمیدی» نویسنده کرد که اهل شهرستان «آمیدی» از توابع استان دهوک جنوب کردستان است, تاکنون آثار ارزشمندی تألیف و تدوین نموده. از جمله این آثار: دیوان «پرتوی حکاری», خان و مان و بسیاری کتاب‌های دیگر است. وی اخیرا هم کتاب دستورزبان کرمانجی و سورانی را تألیف و چاپ کرده است.