آزادی میرتاش به موضوع مورد بحث پارلمان اروپا تبدیل شد

​​​​​​​پس از آنکه جانشین رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و نمایندگان احزاب سیاسی در پارلمان اروپا به توافق رسیدند، وضعیت صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک پیشین ه.د.پ به مبحث روز اروپا تبدیل شد

پس از آنکه جانشین رئیس کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا و نمایندگان احزاب سیاسی در پارلمان اروپا به توافق رسیدند، وضعیت صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک پیشین ه.د.پ به مبحث روز اروپا تبدیل شد. قرار است همزمان با پرونده‌ی دمیرتاش، در مورد وضعیت همه‌ی زندانیان سیاسی و اپوزسیون ترکیه بحث شود

 

فراکسیون سبزها و اتحادیه‌ی چپ‌ها در پارلمان اروپا در مورد موضع‌گیری اردوغان در مورد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا که گفته بود "به این حکم عمل نخواهیم کرد"، نارضایتی خود را اعلام کردند.

 

پارلمانتار اروپا ماری کریستینه که دیروز این موضوع را به پارلمان کشاند، اعلام کرد، "برای آنکه نشان دهیم که ما پشتیبان دمیرتاش و رفقایش هستیم، از پارلمان می‌خواهیم بیانیه‌ی رسمی منتشر کند. برای این هدف در حال گفتگو هستیم."

 

قرار است در گردهمایی عمومی پارلمان اروپا در مورد حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و آزادی دمیرتاش گفتگو شود. پیش‌بینی می‌شود پارلمان اروپا از دولت ترکیه بخواهد که دمیرتاش را آزاد کند.