آغاز راهپیمایی طولانی‌مدت اینترناسیونالیست‌ها برای "آزادی اوجالان" و "همبستگی با عفرین"

در محکومیت انزوای تحمیلی علیە عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و حملەهای مهاجمان علیە عفرین، ۲۰۰ انترناسیونالیست راهپیمایی طولانی مدتی را بە استراسبورگ فرانسە شروع کردند.

در محکومیت انزوای تحمیلی علیە عبدالله اوجالان رهبر خلق کُرد و حملەهای مهاجمان علیە عفرین، ۲۰۰ انترناسیونالیست راهپیمایی طولانی مدتی را بە استراسبورگ فرانسە شروع کردند.

 

دویست انترناسیونالیست از ۱۷ کشور جهان از امروز راهپیمایی طولانی مدتی را در محکومیت حصر عبدالله اوجالان و حملات ارتش ترکیە علیە عفرین از لوکزامبورگ آغاز و بسوی استراسبورگ فرانسە براه افتادند.

 

راهپیمایی با شعارهای "آزادی برای اوجالان، صلح برای کردستان" و "حملات علیه عفرین را متوقف کنید"  آغاز گردید.                                       

این فعالان انترناسیونال کە نمایندگان ۳۰ انجمن در آن شرکت دارند از چندین شهر فرانسە عبور خواهند کرد. قرار است در هنگام عبور از سندیکاها، خبرگزاری‌های محلی، نمایندەهای تشکلات مدنی و رؤسای شهردارها دیدار بەانجام رسانند و همچنین چندین سمینار و گردهمایی در مورد انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کُرد-عبدالله اوجالان و دفاعیات وی برگزار کنند.

 

فعالان بعد از چهار روز بە متزە-فرانسە خواهند رسید و سپس با اتوبوس بە لوزان-سوئیس بە راه می‌افتند و همراه راهپیمایی بزرگ جوانان آزاد، تشکلات پ.ی.د- اروپا و انجمن کردها در سوئیس بە هم می‌پیوندند. سپس راهپیمایی چهار روزه دیگری را آغاز و از لوزان به ژنو خواهند رفت.

 

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی پس از آنکه وارد ژنو شدند با اتوبوس بە استراسبورگ فرانسە خواهند رفت و به تجمع بزرگ ۱۷ فوریە ۲۰۱٨ استراسبورگ می پیوندند کە قرار است با شرکت دهها هزار نفر در محکومیت انزوای عبدالله اوجلان برگزار شود.