آغاز مراسم استقبال نوروز در شهر برمن کشور آلمان

شهروندان کُرد و دوستانشان در شهر برمن آلمان با برگزاری مراسمی به استقبال جشن باشکوه نوروز رفتند

شهروندان کُرد و دوستانشان در شهر برمن آلمان با برگزاری مراسمی به استقبال جشن باشکوه نوروز رفتند.

 

شهروندان کرد در شهر برمن کشور آلمان شب گذشته با برگزاری مراسمی به استقبال جشن نوروز رفتند.

 

این مراسم در ابتدا با یک دقیقه سکوت به احترام شهدا و جان‌باختگان راه آزادی آغاز شده و در آن سخنرانی ایراد گردید.

 

در این مراسم اعلام شد که نوروز به معنای مبارزه و مقاومت در برابر ضحاکان و فراعن ظالم می باشد که امروزه در قرن ٢١ نیز همان ضحاکان با همان ذهنیت در برابر عَفرین حملات وحشیانه انجام می‌دهند و بایستی مقاومت را مقابل شان مبنا قرار داد.