آمریکا خواستار اجرای فوری قطعنامه آتش بس در سوریه شد

ایالت متحده امریکا خواستار اجرای فوری آتش بس در کشور سوریه شد و در این باره نیز قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه داد

ایالت متحده امریکا خواستار اجرای فوری آتش بس در کشور سوریه شد و در این باره نیز قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل ارایه داد.

 

نیکی هیلی سفیر ایالت متحده امریکا در شورای امنیت اعلام کرد:" آن‌ها قطعنامه‌ای را بمنظور اجرای فوری آتش بس در سوریه آماده کرده‌ و آن را به شورایی امنیت نیز ارایه داده‌اند.

 

اجرا نشدن آتش بس در سوریه از طرف روسیه بارها نقض شده و باید هر چه زودتر به اجرا گذاشته شود".

 

آتش بسی که از طرف سازمان ملل اعلام شده بود با نقض آن از طرف دولت ترکیه درعَفرین به اجرا در نیامد و امریکا و فرانسه و کشورهای دیگر به ترکیه در این باره هشدار داده بودند.