آنتونیو گوترس دولت ترکیه به نقض آتش‌بس در سوریه متهم کرد

آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل که شب گذشته انجام شد، دولت ترکیه را به نقض آتش‌بس در سوریه و حملات در برابر شهروندان عَفرین متهم کرد

آنتونیو گوترس دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل که شب گذشته انجام شد، دولت ترکیه را به نقض آتش‌بس در سوریه و حملات در برابر شهروندان عَفرین متهم کرد.

 

گوترس درادامه افزود که باید شورای امنیت مسئولیت خود در قبال سوریه را بجای آورد، باوجود اعلام آتش‌بس اکنون در غوطه سوریه درگیری وجود دارد و محاصره منطقه نیز ادامه دارد.