ائتلاف مقتدی صدر و هادی عامری

مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و هادی عامری رهبر ائتلاف الفتح برای تشکیل یک اتحاد بزرگتر به توافق رسیدند. بیشتر کرسی‌ها را ائتلاف صدر در انتخابات پارلمان عراق بدست آورده بود

مقتدی صدر رهبر ائتلاف سائرون و هادی عامری رهبر ائتلاف الفتح برای تشکیل یک اتحاد بزرگتر به توافق رسیدند. بیشتر کرسی‌ها را ائتلاف صدر در انتخابات پارلمان عراق بدست آورده بود.

 

مقتدی صدر برنده انتخابات مجلس عراق روز گذشته در یک نشست خبری همراه با هادی عامری در شهر نجف عراق اعلام کرد که با وی برای ایجاد یک ائتلاف بزرگ و منسجم به توافق رسیده‌اند.

 

گفتنی ست که مقتدی صدر مخالف دخالت جمهوری اسلامی ایران در سیاست های داخلی عراق است و با انجام این ائتلاف با هادی عامری که نزدیک به ایران است موجب تامل ناظران سیاسی شده است.

 

مقتدی صدر در روزهای گذشته اعلام کرده بود که هیچ گونه تمایلی برای ایجاد یک ائتلاف با هادی عامری ندارد. بعد از این توافق باید دید که حیدر عبادی نخست وزیر عراق چشم انداز خود را برای ادامه حکومت چگونه مشخص می‌کند.