اتوبوس کتابخانه اوجالان به پایتخت سوئد رسید

همزمان با تظاهرات در دوسلدورف، چند شهر دیگر اروپا نیز صحنه اعتراضات با خواست مشابه بودند. از جمله دیروز اتوبوس کتابخانه اوجالان در استکهلم مورد استقبال قرار گرفت.

همزمان با تظاهرات در دوسلدورف، چند شهر دیگر اروپا نیز صحنه اعتراضات با خواست مشابه بودند. از جمله دیروز اتوبوس کتابخانه اوجالان در استکهلم مورد استقبال قرار گرفت.

 

این اتوبوس که حامل شماری از فعالان کرد است حدود یکماه پیش از مبدا استراسبورگ فرانسه براه افتاد و پس از سفر به بلژیک، هلند، آلمان و دانمارک به سوئد آمد.

 

چهارمین ایستگاه اتوبوس کتابخانه اوجالان در کشور سوئد، استکهلم پایتخت بود.

 

این اتوبوس در سی کیلومتری استکهلم توسط کاروانی متشکل از دهها خودرو تا درون شهر همراهی شد.

 

فعالان حاضر در این اتوبوس در استکهلم نیز یک گردهمایی برگزار کردند. هدف آنها معرفی آثار فکری اوجالان و جلب توجه افکار عمومی به شکنجه وی در زندان امرالی ترکیه است