از مجموع ٢١ گروگان، چهار صیاد بلوچ دربند دزدان دریایی سومالی آزاد شدند

چهار صیاد بلوچ که سه سال پیش توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده بودند دیروز آزاد شدند.

چهار صیاد بلوچ که سه سال پیش توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شده بودند دیروز آزاد شدند.

 

این ۴ صیاد آزادشده خدمۀ لنجی هستند که سال ١٣٩۴ در گروهی ٢١ نفره برای ماهیگیری به آب‌های بین‌المللی رفته بودند ولی توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شدند.

 

کمپین فعالین بلوچ می‌گوید از مجموع این افراد، فقط ٨ نفر زنده مانده‌اند که ۴ تن از آنان پس از تلاش‌های همزمان مسئولان و معتمدین محلی آزاد شدند و ۴ تن دیگر همچنان در اسارت دزدان دریایی به‌سر می‌برند.

 

آزادشدگان در حالی به میان خانوادەهای خود بازگشته‌اند که روزهای بسیار سختی را در سه سال گذشته سپری کردند.

 

در این مدت، عدم اقدام جدی حکومت ایران برای آزادی گروگان‌ها همواره مورد انتقاد بود تا جایی که سیزده تن از گروگان‌ها بخاطر عدم توانایی پرداخت پولی که دزدان دریایی خواسته بودند کشته شده‌اند.