اطلاعات سپاه ایلام پزشک جوان کُرد را تحت شکنجه کُشتند

طالب بساطی دانشجوی رشته ی پزشکی دانشگاه ایلام در زندان اطلاعات به قتل رسید

طالب بساطی دانشجوی رشته ی پزشکی دانشگاه ایلام در زندان اطلاعات به قتل رسید

 

طالب بساطی در اواخر بهمن ماه به اتهام ارتباط با احزاب کردی دستگیر و به زندان اطلاعات منتقل شده است.

 

بنا به گفته ی نزدیکان وی اطلاعات ایلام به خانواده ی وی اطلاع داده است که فرزندشان در زندان جان خود را از دست داده و با در دست داشتن مدارک شناسایی برای تحویل گرفتن پیکر او به اطلاعات ایلام مراجعه کنند.

 

بنا به گفته‌ی پزشکان دلیل مرگ وی ترومای مغزی بوده است،ترومای مغزی آسیب جدی جمجمه و مغز در اثر ضربه میباشد.

 

بنا به گفته‌ی شاهدان خانواده‌ طالب بساطی از طرف اطلاعات تحت فشار قرار گرفته‌اند تا موضوع کشته شدن فرزندشان را علنی نکنند.