ایران اتهام آموزش مهاجمان به گردشگران خارجی در تاجیکستان را رد کرد

گروه ضد بشری داعش در حالی مسئولیت قتل شماری از گردشگران خارجی در تاجیکستان را قبول کرده که ایران اتهام آموزش آنها را رد کرده است.

گروه ضد بشری داعش در حالی مسئولیت قتل شماری از گردشگران خارجی در تاجیکستان را قبول کرده که ایران اتهام آموزش آنها را رد کرده است.

 

روز یکشنبه چهار گردشگر خارجی که مشغول دوچرخه سواری در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بودند با حمله یک خودرو کشته شدند. شماری از گردشگران هم به شدت زخمی شده اند.

 

داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

 

در همین حال، ایران اتهام مقامات تاجیکستان که گفته بودند مهاجمان در ایران آموزش دیده‌اند را رد کرده است.

 

یکی از بازداشت شدگان این حمله ضد انسانی در تاجیکستان اعتراف کرده که رهبر مهاجمان در ایران آموزش دیده بود.

قربانیان این حمله، دو شهروند آمریکایی، یک هلندی و یک شهروند سوئدی هستند که سه نفر از آنها در دم جان باختند و نفر چهارم در بیمارستان درگذشت.