بحرین: انفجار در خط لوله نفت تروریستی و کار ایران است

به دنبال انفجار در خط لوله انتقال نفت بحرین، دولت این کشور انفجار را حادثەای تروریستی خواند و انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کرد.

به دنبال انفجار در خط لوله انتقال نفت بحرین، دولت این کشور انفجار را حادثەای تروریستی خواند و انگشت اتهام را به سوی ایران دراز کرد.

 

دولت بحرین انفجار روز جمعه در اصلی‌ترین خط لوله نفت این کشور را اقدامی خرابکارانه به منظور ضربه زدن به منافع حیاتی ملت و به خطر انداختن امنیت مردم خوانده و گفته است اقدامات تروریستی سال‌های اخیر تحت نظارت و دستورات مستقیم ایران انجام گرفته است.

 

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما اتهام دخالت ایران در این انفجار را تکذیب کرده و آنرا کودکانه خوانده است. او گفت مقامات بحرینی هر اتفاقی که در این کشور رخ می‌دهد را از روی عادت به ایران نسبت می‌دهند. هرچند بهرام قاسمی این اتهام را رد کرد اما تهران از گروههای شیعی مخالف دولت در بحرین علنا حمایت می‌کند.

 

سخنگوی وزارت خارجه ایران به ویژه در روزهای اخیر مسئول تکذیب موج اتهامات کشورهای عربی بوده است که خواهان پایان جنگ‌افروزی و مداخله ایران در امور کشورهای منطقه هستند.