برایان هوک: تصاویر آزمایشهای موشکی ایران ساختگی است

مسئول گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا تصاویر هواپیماهای رادار گریز ایرانی را تقلبی و ساختگی خواند و اعلام کرد، ایران از تصاویر فوتوشاپی استفاده می‌کند

  برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه‌ی آمریکا طی یک پیام ویدیویی گفت،"مقامات جمهوری اسلامی با انتشار تصاویر ساختگی در مورد آزمایشهای موشکیشان سعی در فریب مردم کشورشان دارند."

  وی همچنین تصاویر هواپیماهای رادار گریز ایرانی را تقلبی و ساختگی خواند و اعلام کرد، ایران از تصاویر فوتوشاپی استفاده می‌کند و با انتشار تصاویر فوتوشاپی در مورد آزمایشهای موشکی خود سعی در توانمند نشان دادن خود و پیشرفت در زمینه‌ی تکنولوژی موشکی دارد. مقامهای ایران همچنین با نشان دادن تصویرهایی از هواپیماهای از رده خارج خود این هواپیماها را جنگنده‌های رادار گریز جدید معرفی می‌کنند.

  هوک گفت، موارد بسیاری در گذشته برای اثبات حرفهایش وجود داشته است.

  او مقامهای ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت، مقامهای ایران با فریبکاری و انتشار تصاویر تقلبی درصدد ارائه‌ی تصاویر غلط از فعالیتها و مقاصد خود هستند تا آمریکا را مقصر جلوه دهند.