" برای پایان اعتصاب وعده آزادی دادند اما حالا خلف وعده می‌کنند"

شایسته سادات شهیدی، مادر علی شریعتی گفته است که بعد از ٧۵ روز اعتصاب غذای فرزندش، مسئولان قضایی و مسئولان زندان اوین با وعده آزادی مشروط از او خواستند که به اعتصابش پایان دهد اما با گذشت بیش از پنج ماه از آزادی مشروط او خودداری شده است. 

شایسته سادات شهیدی، مادر علی شریعتی گفته است که بعد از ٧۵ روز اعتصاب غذای فرزندش، مسئولان قضایی و مسئولان زندان اوین با وعده آزادی مشروط از او خواستند که به اعتصابش پایان دهد اما با گذشت بیش از پنج ماه از آزادی مشروط او خودداری شده است. 

 

 مادرعلی شریعتی به کمپین حقوق بشر در ایران گفته است که پسرش با وعده اعمال آزادی مشروط به اعتصاب خود پایان داد و این در حالیست که مسئولان قضایی حالا خلف وعده کرده اند و می‌گویند بازجو قبول نکرده است.

 

علی شریعتی، فعال مدنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به خاطر شرکت در تجمع  ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ مقابل مجلس شورای اسلامی علیه اسید پاشی، به پنج سال زندان محکوم شده است.

 

او که در بهمن ماه ٩٣ بازداشت و در اردیبهشت ماه  ٩۵ به مرخصی آمده بود، در آبان ماه مجدداَ بازداشت و برای گذراندن حکمش به زندان اوین منتقل شد. علی شریعتی پس از بازداشت در اعتراض به حکمش ٧۵ روز اعتصاب غذا کرد.