برلین/ حملات اشغالگرانه دولت ترکیه با برگزاری راهپیمایی محکوم شد

حملات نژادپرستانه دولت ترکیه و تبهکارانش شب گذشته توسط شهروندان کرد و دوستانشان در شهر برلین کشور آلمان محکوم شد

حملات نژادپرستانه دولت ترکیه و تبهکارانش شب گذشته توسط شهروندان کرد و دوستانشان در شهر برلین کشور آلمان محکوم شد.

 

خبرهای رسیده از شهر برلین کشور آلمان حاکیست که شهروندان کرد و دوستان ایشان شب گذشته با برگزاری راهپیمایی اعتراضی حملات وحشیانه دولت ترکیه را در برابر کانتون عَفرین محکوم کردند.

 

لازم به ذکر است که فعالیت‌های اعتراضی شهروندان کرد و سایر شهروندان در سرتاسر اروپا بمنظور محکومیت حملات دولت ترکیه و تبهکارانش همچنان ادامه دارد.