برگزاری تجمعات اعتراضی در حمایت از مقاومت عفرین

خیابانها و محلات شهرهای سراسر جهان همچنان صحنه اعتراضات کردها و آزادیخواهان به حملات وحشیانه رژیم اشغالگر ترکیه و گروههای تبهکار وابسته به آن به منطقه عفرین است

خیابانها و محلات شهرهای سراسر جهان همچنان صحنه اعتراضات کردها و آزادیخواهان به حملات وحشیانه رژیم اشغالگر ترکیه و گروههای تبهکار وابسته به آن به منطقه عفرین است

 

روز گذشته شمار زیادی از کردهای ساکن هامبورگ آلمان با هدف حمایت از مقاومت عفرین و همچنین محکومیت هجوم ترکیه و گروه های وابسته به آن، یک راهپیمایی برگزار کردند.

 

ده ها تن از کردها و دوستان آنها در شهر اینگولشتات آلمان نیز با خواست مشابه اقدام به برگزاری یک راهپیمایی کردند.

 

معترضین شعار‌های " زنده‌باد مقاومت عفرین" "زنده‌باد مقاومت ی.پ.ژ و ی.پ.گ" و "اردوغان فاشیست" سردادند.

 

شمار زیادی از کردهای ساکن تولوس فرانسه نیز با خواست مشابه یک راهپیمایی برگزار کردند.

 

معترضان اعلام کردند تا زمانیکە حملات بە عفرین متوقف نشود از اعتراضاتشان دست نخواهند کشید.

 

کردهای ساکن میلان ایتالیا هم طی برگزاری یک راهپیمایی حملات ارتش ترکیه و گروه های وابسته به آن به عفرین را محکوم کردند . معترضان تصاویری از رهبر اوجالان و پرچم یگان های مدافع خلق، و یگان های مدافع زنان با خود حمل می کردند.

 

کردها و دوستان آنها در شهر گاتنبرگ آلمان هم با هدف حمایت از مقاومت مردم عفرین و محکومیت هجوم ترکیه راهپیمایی کردند و از اتحادیه اروپا خواستند سکوت خود بشکند.

شمار زیادی از کردهای ساکن دنهاگ هلند نیز با خواست مشابه راهپیمایی برگزار کردند و شعارهایی در حمایت از مقاومت عفرین سردادند.

 

در همین راستا کردها و دوستان آنها در سیدنی استرالیا هم یک راهپیمایی و گردهمایی برگزار کردند.